FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 31 maart 2017


Geluidshinderdag 2017
Dinsdag 28 maart was in Utrecht de Nationale geluidshinderdag 2017 met als thema: Evenementen en geluid, tijd voor duidelijkheid! De NSG wil komen tot een handboek Evenementen. Veel sprekers met heel veel informatie. d’ Oude Stadt en Lagertoontje spraken als bewoners van Amsterdam. Lees meer....

Pride
Een nieuwe naam, geen nieuw geluid….  Stichting Amsterdam Gay Pride heeft een vergunningaanvraag ingediend voor het organiseren van de Pride Amsterdam 2017 (voorheen Gay Pride) te organiseren. U kunt tot 23 april een zienswijze indienen. Hulp daarbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum. Lees meer....

Waterlooplein
Op de agenda van de Bestuurscommissie Centum van dinsdag 4 april staat de nota van Uitgangspunten Waterloopleinmarkt. Naast de bestuursstukken viel ons oog op het ingekomen stuk van marktvereniging Waterloo. Samenvattend de voorbereiding en uitvoering vanuit de politiek inconsequent, rommelig, niet transparant en vervolgens niet werkbaar Lees meer....

Fijnmazig OV
Op 27 maart 2017 vond de tweede bijeenkomst plaats over de negatieve ontwikkelingen in het Amsterdamse Openbaar Vervoer. De nadruk lag op de verslechteringen die al een tijd lang gaande zijn. Buurt/straatgroepen uit de hele stad waren aanwezig. Het comité zal een stevig raadsadres opstellen. Lees meer....

Branchering
Voor een diverser winkel- en voorzieningenaanbod in de binnenstad zet de gemeente in op branchering en heeft een rapport vrijgegeven met bevindingen van de bestuursopdracht Diversiteit winkel- en voorzieningen-aanbod. Het stuk is 22 maart in de raadscommissie Werk en Economie besproken. Lees meer....

Muziekgeluid horeca
Het college van B&W heeft een nieuwe handhavingsstrategie opgesteld met een stappenplan, waarin staat opgenomen welke sanctie volgt na welke overtreding. Het college stelt drie belangrijke wijzigingen voor. U kunt daar tot 5 mei uw mening over geven. Hulp daarbij nodig? Neem contact op met het Wijkcentrum.  Lees meer....

Sprong over het IJ
Aan de wethouders Eric van der Burg en Pieter Litjens bood donderdag 16 maart een collectief van bewoners een zienswijze aan op de voorgenomen plannen voor de Sprong over het IJ. De zienswijze was opgesteld samen met Milieudefensie. De gezamenlijke reactie op de plannen is ondertekend door 400 Amsterdammers. Lees meer....

Bewonersraad 1011
De Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo vergaderde donderdag 16 maart om 20.00 uur in De Boomsspijker. Het hoofdonderwerp op de bewonersvergadering was ‘Amsterdam Toeristenstad of woon-werk-bezoekerstad’? Dit onderwerp zit vele buurtbewoners hoog. Sprekers: Stephen Hodes en Jeroen Slot. Lees meer....

Huisvesting 
Vrijdag 3 maart vertrokken van d’Oude Stadt zo’n 70 bewoners, gebruikers en wijkraadsleden. Op naar de Stopera. Actievoeren voor nieuwe huisvesting. Tot op heden is er geen concreet alternatief. Dat werd Roeland Rengelink duidelijk. d'Oude Stadt blijft voorlopig zitten in het kantoor op de Nieuwe Doelenstraat 55!  Lees meer....

Kinderherdenking Nieuwmarkt
Bij de Flesseman op de Nieuwmarkt herdenken kinderen op woensdag 12 april de kinderen uit de buurt die in de oorlog zijn omgekomen. Deze herdenking vindt sinds 1995 plaats. Dit jaar is het de laatste keer in deze vorm. Lees meer....

In memoriam
Tijdens een reis door Coste Rica is Sjaak van der Leden op 24 februari overleden. Hij is na een hartaanval opgenomen in een ziekenhuis in San José, de hoofdstad van Costa Rica.
Sjaak was een zeer actief en betrokken buurtbewoner, fotograaf en kunstenaar. 
Lees meer....

 

 Actuele inspraakprocedures

         


Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....


Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier