FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 28 februari 2017


Wijkcentrum Onder Dak 
Op vrijdag 3 maart vragen bewoners met een actie aandacht voor: Wijkcentrum Onder Dak. De huur van het Wijkcentrum is opgezegd. Een vergelijkbare ruimte in het centrum lijkt nauwelijks te vinden en onbetaalbaar. Ook andere maatschappelijke organisaties kunnen in het centrum niet meer terecht. Doe mee. Lees meer....

Fijnmazig OV
Het Platform Ouderen Amsterdam wil samen met andere bewonersgroepen komen tot een Comité voor behoud van fijnmazig Openbaar Vervoer en roept medestanders (ook vertegenwoordigers van nieuwe en bestaande groepen) op zich te melden. Lees meer....

Thuisgevoel
Afgelopen najaar sprak Willemijn Oosterhof buurtbewoners op en rond de Damstraatjes over de verandering van het straatbeeld, wat de ervaringen zijn van bewoners met het leven in een toeristische wijk en of zij zich daarin nog wel thuis voelen. Haar scriptie toont aan hoe het thuisgevoel ondermijnd wordt door het toerisme. Lees meer....

Mooipraten
Het Evaluatierapport EuroPride 2016 wordt besproken in de Raadscommissie Algemene Zaken van 2 maart. Zowel Comité Woonboten Prinsengracht en het Wijkcentrum d’Oude Stadt storen zich aan de manier waarop de afdeling Evenementenbureau communiceert over evenementen en deze in het bijzonder. Lees meer....

Eenrichtingsvaarverkeer
Voor alle schepen op de Prinsengracht vanaf de Amstel geldt al jaarlijks in de periode tussen 1 april en 1 oktober een invaarverbod. Dit verbod geldt echter niet voor alle passagiersschepen. Amsterdam start dit jaar een pilot met eenrichtingsvaarverkeer over de volle lengte (3,2 kilometer) van de Prinsengracht. Lees meer....

Cursus Amsterdamse grachtenhuizen
In deze cursus maakt u kennis met de 17e-eeuwse grachtengordel die staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De cursus is thematisch en chronologisch opgezet met een begeleidende syllabus. Start 4 april. Lees meer....

Jocadeau cultuurlezing 
Op zondag 5 maart van 15.30 uur, wordt in het Wijkcentrum weer een JoCadeaulezing gehouden. Max Put (o.a. docent aan de Vrije Academie) vertelt over twee spraakmakende hedendaagse kunstenaars: Damien Hirst en Tracey Emin. Controversieel zijn beiden zeker: verafschuwd en bewonderd. Lees meer....

ANBI
Wilt u giften in mindering brengen op uw belastingaangifte over het jaar 2017? Stort uw giften aan ANBI instellingen dan uiterlijk op 31 december 2017. Ook het wijkcentrum d'Oude Stadt heeft een ANBI status en kan uw gift goed gebruiken. Lees meer....

 

 Actuele inspraakprocedures

         


Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....


Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier