FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 31 januari 2017

Kentekenonderzoek 
Dinsdagavond 24 januari presenteerden onderzoekers de resultaten van het deze zomer gehouden kentekenonderzoek Stadshart Oost. Inzichtelijk werden de verkeerspatronen van de buurt Oudezijde. Eerder werd een kentekenonderzoek gehouden rond de Munt (Stadshart West), met verrassende maatregelen daar tot gevolg. Lees meer....

Evaluatie EuroPride
De evaluatie van de EuroPride 2016 is op 10 januari 2017 door het college vastgesteld. Uit de evaluatie blijkt dat de bewoners (organisaties) terecht klagen, ondanks afwijzen van alle bezwaren. Veel kan beter. De evaluatie staat als stuk ter kennisname op de agenda van de raadscommissie Algemene Zaken van 2 februari 2017. Lees meer....

Check Luchtkwaliteit
De lucht die we inademen in Amsterdam, is op de meeste plekken ongezond. De meeste mensen zijn zich niet bewust van de gevaren daarvan. Het Longfonds maakt het mogelijk om direct zelf de actuele luchtkwaliteit te zien op je mobiele telefoon. Een mooie aanvulling op de eerdere instrumenten van Milieudefensie en de Waag Society. Lees meer...

Info-markt erfpacht
De gemeente organiseert van dinsdag 31 januari tot en met donderdag 2 februari 2017 een driedaagse informatiemarkt over de Overstapregeling Eeuwigdurende Erfpacht.Tijd: tussen 16:00 en 21:00 uur Locatie: foyer op de eerste verdieping van het Stadhuis, Amstel. Daar kunt u vragen stellen en uw inspraakreactie geven.  Lees meer....

Sprong over het IJ
De gemeente geeft het plan 'Sprong over het IJ' voor inspraak vrij (tot en met 6 maart). Het is een combinatie van 5 maatregelen die moeten zorgen dat straks meer mensen te voet of op de fiets, snel en gemakkelijk naar de overkant van het IJ kunnen. Voorgesteld worden o.a. betere veerverbindingen, een burg en/of tunnel. Lees meer....

Nieuwjaarsreceptie
Donderdag 19 januari was de druk bezochte Nieuwjaars-receptie van Wijkcentrum d’ Oude Stadt. Alle nieuwsbrieflezers waren door het bestuur uitgenodigd om het glas te heffen op het nieuwe jaar. In de gezamenlijke speech keken de voorzitter en secretaris terug op het afgelopen jaar en vooruit op het nieuwe jaar. Lees meer....

Huisvesting 
Het Wijkcentrum is de huur opgezegd. De zoektocht naar een nieuwe locatie was feitelijk onmogelijk zolang wij geen uitsluitsel kregen over onze subsidie. Pas eind december is de subsidie vastgesteld, zonder ruimte voor een hogere huur. We zijn druk doende om passende ruimte te vinden. Ook wordt ons van verschillende kanten hulp aangeboden, het is nog afwachten of daar iets bruikbaars uitkomt. Lees meer....

ANBI
Wilt u giften in mindering brengen op uw belastingaangifte over het jaar 2017? Stort uw giften aan ANBI instellingen dan uiterlijk op 31 december 2017. Ook het wijkcentrum d'Oude Stadt heeft een ANBI status en kan uw gift goed gebruiken. Lees meer....

 

 Actuele inspraakprocedures

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier