FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 30 december 2016

De beste wensen
Een goede jaarwisseling en de beste wensen voor 2017.


En niet vergeten:

Nieuwjaarsreceptie donderdag 19 januari 2017
van 17:00 – 19:00 uur  Lees meer....

Bedankt
Op onze oproep om mede-financier te worden van een rechtszaak over geluidsoverlast bij evenementen in Amsterdam is massaal gereageerd. Het streefbedrag van  € 4000 is gehaald. Bij de rechtbank pleiten wij dat bewoners zich binnenshuis normaal verstaanbaar kunnen maken. Lees meer....

Waterlooplein
Op 27 december had de gemeente een extra overleg met de Waterlooplein Vereniging. Eerder organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor de marktondernemers op het Waterlooplein. Onderwerp: de voorstellen om het plein tot een stadsplein om te vormen. De Waterlooplein Vereniging is niet te spreken over de plannen. Lees meer...

Drukte en leefbaarheid
De Rekenkamer Amsterdam publiceerde dinsdag 20 december het publieksonderzoek: Drukte en leefbaarheid in de stad. Het gaat om de vraag hoe de gemeente om wil gaan met de toename van de bevolking en het toerisme, de daarmee gepaard gaande toenemende drukte en de wijze waarop dit van invloed kan zijn op de leefbaarheid in specifieke gebieden in de stad. Lees meer....

Valkenburgerstraat
Woensdagmiddag 14 december zijn meer dan 40 bewoners en ondernemers aanwezig in het Hotel IBIS. Doel: meepraten en -denken met de gemeente over de Valkenburgerstraat. Sinds oktober van dit jaar hebben bewoners de ondernemers benaderd om zich gezamenlijk  sterk te maken voor een beter leefklimaat. Lees meer....

Duurzaam door de stad
Donderdagavond 8 december in Pakhuis de Zwijger lanceerde Milieudefensie  #duurzaamdoordestad. Samen met bewoners gaat milieudefensie campagne voeren voor duurzaam door de stad.
Lokale helden tekenden als eerste de petitie: Ja, ik wil duurzaam door de stad! Lees meer....

Parkeren aan banden
De conceptversie van de Nota Parkeernormen Auto gaat van woensdag 7 december 2016 tot en met vrijdag 27 januari 2017 de inspraak in. Bewoners van nieuwbouw krijgen geen parkeervergunning meer voor parkeren op straat, ongeacht de beschikbaarheid van parkeerplaatsen op eigen terrein. Lees meer....

Jocadeau cultuurlezing; de Gouden Eeuw
Zondag 22 januari (15.30 - 17.30 uur) geven literatuur-historica Liesje Schreuders en kunstkenner Krzysztof Dobrowolski in het Wijkcentrum de lezing: Amsterdam in Woord en Beeld; de Gouden Eeuw.  Lees meer....

ANBI
Wilt u giften in mindering brengen op uw belastingaangifte over het jaar 2016? Stort uw giften aan ANBI instellingen dan uiterlijk op 31 december 2016. Ook het wijkcentrum d'Oude Stadt heeft een ANBI status en kan uw gift goed gebruiken. Lees meer....

 

 Actuele inspraakprocedures

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier