FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 31 oktober 2016

Terrassen maken bruggen vleugellam
Sinds 2015 mag de horeca op op- en afgangen van bruggen (in ambtelijk jargon “brugvleugels”) terrassen exploiteren. Het gevolg laat zich niet moeilijk raden. Dit soort obstakels (op wat ooit een normale stoep was) vormt een direct gevaar voor voetgangers  Lees meer....

Expositie Margaretha Louwers
Buurtgenote Margaretha heeft in het wijkcentrum d’Oude Stadt haar werk getoond tijdens de Open Ateliers dagen Nieuwmarkt. Zij is bereid wat langer te exposeren. Een aantal werken die toen al te bezichtigen waren, en enkele andere. Lees meer....

Toon gezet
Donderdag 27 oktober was in het wijkcentrum d’Oude Stadt de goed bezochte stadsbrede themabijeenkomst over het nieuwe evenementenbeleid.  Zeer actief werd van gedachten gewisseld. Het geluidsniveau van versterkt geluid bij evenementen moet maximaal 70dB(A), zo mogelijk lager. En bassen onder de 50 Hz helemaal wegfilteren!  Lees meer....

Politierapport
Met datum 1 maart 2016 bracht de politie het rapport “De impact van het toenemende toerisme op de veiligheid en leefbaarheid in Amsterdam” uit. Het Parool berichtte daar op 1 oktober over. Het was een agendapunt in de raadscommissie Algemene Zaken van donderdag 27 oktober jl. en geeft de werkgroepen van het wijkcentrum materiaal om hun plannen te onderbouwen. Lees meer....

GVB-plan nieuw OV-net
Het GVB is trots op het concept vervoerplan dat op 12 oktober werd aangeboden aan de Stadsregio. Het GVB-plan komt er kort op neer dat u vaker moet overstappen, ook op een andere vervoersvorm tijdens een reis, als de Noord-Zuidlijn op 22 juli 2018 gaat rijden. Aandacht voor het tijdspad van de behandeling van het concept plan in de Stadsregio. Lees meer....

Resultaat zelf meten
Woensdagavond 19 oktober in de Waag op de Nieuwmarkt kregen de deelnemers aan de Urban AirQ de resultaten van hun sensoren. In de zomer hebben bewoners rond de Nieuwmarkt en Valkenburgerstraat op 15 plekken aan hun woningen sensoren gehangen. De sensoren meten NO2, Fijnstof, de temperatuur en luchtvochtigheid. Het KNMI heeft alle data geanalyseerd.  Lees meer....

In memoriam Victor van Lamoen
Op zaterdag 1 oktober jl. is Victor van Lamoen onverwacht overleden. Velen hebben Victor ontmoet en gekend als de strijder voor goed openbaar vervoer in de hoofdstad; de specialist openbaar vervoer. Victor was heel actief o.a. in het Wijkcentrum d’Oude Stadt.  Lees meer....

Bestuurskalender
Bij de Gemeenteraad en haar commissies en Bestuurscommissie staan een aantal beslissingen op de kalender, die voor onze buurten en/of werkgroepen consequenties hebben. Lees meer....

 

 Actuele inspraakprocedures

 

Openbare verlichting
Tot en met vrijdag 2 december 2016 kunt u inspreken op de conceptversie van het beleidskader openbare verlichting. Via het online formulier kunt u uw mening geven over de functie van licht bij veiligheid en sfeer. Verder kunt u reageren op de pijlers van dit beleidskader: Licht op maat, duurzaamheid en innovatie. Lees meer

 

Beleidskader verkeersnetten
Van 28 september t/m 9 november kunt u inspreken op de conceptversie van het  nieuwe Beleidskader Verkeersnetten. Dien uw zienswijze in over o.a. de netwerkkaarten voor voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto, de doelen voor en eisen aan de verschillende netwerken. Lees meer

 

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier