FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 30 september 2016

Themabijeenkomst:  Evenementenbeleid
Het wijkcentrum organiseert op donderdag 27 oktober om 20.00 uur een stadsbrede themabijeenkomst (buurtenoverleg) over het nieuwe evenementenbeleid. Bewoners uit alle stadsdelen worden nadrukkelijk uitgenodigd.  Lees meer....

Symposium Mobiliteit Buitenshuis
Op donderdag 13 oktober a.s. vanaf 13.30 uur organiseert de Ouderen Advies Raad van Amsterdam Centrum in nauwe samenwerking met anderen een Symposium met de ondertitel: “Hoe ouderenvriendelijk gaan we Amsterdam Centrum maken?”. Lees meer....

Bewonersmarkt Zuiderkerk
Diverse organisaties staan op woensdag 5 oktober klaar tijdens de bewonersmarkt Zorg en welzijn in de Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72. Daar wordt informatie gegeven over zorg- en welzijnsvragen. Er is van alles te beleven. Het wijkcentrum staat daar ook.  Lees meer....

Open Ateliers Nieuwmarkt
Op 1 en 2 oktober zijn weer de Open Ateliers Nieuwmarkt. Dan kunt u Kunst Kijken in de Nieuwmarktbuurt. Wijkcentrum d’Oude Stadt doet dit jaar mee en stelt het werk van buurtbewoner Margaretha Louwers tentoon. Lees meer....

Beleidsbijdrage Geluidshinder
Het wijkcentrum heeft samen met de Nederlandse Stichting Geluidshinder een nota uitgebracht met de titel Beleidsbijdrage Geluidshinder bij evenementen in Amsterdam. Een bijdrage bij het formuleren van nieuw evenementenbeleid door de gemeente. Lees meer....

Veel te
Op dinsdagavond 20 september vond een gesprek plaats over het verloop van de Euro Pride 2016. Als onderdeel van het evaluatieproces werd besproken wat goed ging en wat de volgende keer beter moet. De teneur: te groot, te commercieel, te luid, te lang, te veel hetzelfde (jaar in jaar uit = niet creatief) en niet te handhaven!   Lees meer....

Bruggen Vijzelstraat
Donderdagavond 15 september discussieerden buurtbewoners en geïnteresseerden over mogelijke scenario’s om de bruggen op de Vijzelstraat aan te pakken.
Mevrouw Haeck vertelde over de stand van zaken en mogelijke planning bij de aanpak van de bruggen in de Vijzelstraat/-gracht.  Lees meer....

Drukte in d'Oude Stadt
Maandagavond 12 september kwamen, ondanks het extreme warme weer, ongeveer 90 bewoners naar het wijkcentrum d’Oude Stadt voor het buurtenoverleg "drukte in de stad". Gastsprekers wethouder Kasja Ollongren en Janny Alberts, directeur NV Zeedijk over buurteconomie (o.a. monocultuur) en handhaving. Lees meer....

 

 Actuele inspraakprocedures

 

Week van het gebied
Tijdens de week van het gebied van 3 t/m 7 oktober worden gebiedsplannen van Amsterdam Centrum gepresenteerd.
In de "Gesprekken van de buurt" gaat de
gemeente in gesprek met bewoners over de plannen voor de vijf gebieden voor het komende jaar.
Ook ter inzage de loactieprofielen voor evenementen.
Praat mee.
Lees meer

 

Huisvestingsregels
Van 15 september t/m 27 oktober 2016
kunt
inspreken op de concept verordening tot wijzigen van de Huisvestingsverordening
Amsterdam 2016 en beleidsregel 12 inzake
het wijzigen van de woonruimte-voorraad.
Nieuw beleid woongroepen en kamerverhuur en verhoging boetes woonfraude.
Lees meer

 
 

Beleidskader verkeersnetten
Van 28 september t/m 9 november kunt u inspreken op de conceptversie van het  nieuwe Beleidskader Verkeersnetten. Dien uw zienswijze in over o.a. de netwerkkaarten voor voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto, de doelen voor en eisen aan de verschillende netwerken. Lees meer

 

Bestuurskalender Gemeenteraad en Bestuurscommissie
Bij de Gemeenteraad en haar commissies en Bestuurscommissie staan een aantal beslissingen op de kalender, die voor onze buurten en/of werkgroepen consequenties hebben. Lees meer

 

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier