FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 31 juli 2016

Buurtenoverleg
Maandag 12 september staat het buurtenoverleg in het teken van ‘Drukte in de Stad’. Uitgenodigd is wethouder Ollongren om te horen wat er speelt onder de bewoners. Bewoners worden vooraf opgeroepen voorbeelden (foto’s,  films etc.) te sturen over monocultuur, verdringing maatschappelijke functies en/of handhavingsproblemen. Lees meer....

Zo niet!
De burgemeester was oprecht geschokt door de verhalen van bewoners over het geluidsgeweld dat zij tijdens evenementen binnenshuis te verduren krijgen. Nu maakt de gemeente op haar Facebookpagina van een olifant een mug en blijkt het begrip voor de bewoners ver te zoeken. Het aangekondigde geluidsonderzoek stelt teleur Lees meer....

Advies Buitenreclame
De Werkgroep Buitenreclame van het wijkcentrum d’Oude Stadt heeft haar zienswijze gepubliceerd inzake de nota Stedelijk Kader Buitenreclame. Volgens de werkgroep lijkt men zich, ondanks het predikaat UNESCO Werelderfgoed (grachtengordel), weinig meer gelegen te laten aan vrij algemeen gedeelde Europese opvattingen inzake buitenreclame: Minder reclame,meer kwaliteit. Lees meer....

Bewoners op 2e plaats
Donderdag 21 juli deed de rechter mondeling uitspraak in de zaak tegen de festival-overlast. De rechter vindt het goed dat burgemeester de belangen van bezoekers op de eerste plaats zet vóór de belangen van bewoners. De  gemeente ruilt extra prullenbakken uit tegen keiharde muziek, terwijl de organisatoren verplicht oordoppen dragen.  Lees meer....

Meld hinder!
Wanneer u iets ziet, of merkt dat u iets niet bevalt, meld het dan aan de gemeente. De gemeente wil dat graag weten. Melden kan via telefoonnummer 14020, 24 uur 7 dagen per week. Dat heet Melding Openbare Ruimte (MOR). De medewerkers typen die melding graag voor u in hun systeem. Online melden kan ook. Lees meer....

Evaluatierapport
Het bestuurlijk stelsel in Amsterdam is onder voorzitterschap van Alex Brenninkmeijer onder de loep genomen. De Advies- en evaluatiecommissie bracht op vrijdag 15 juli haar rapport uit over het geheel van de gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders en de Bestuurscommissies. Zo maar wat citaten.  Lees meer....

Enquête Wijkzorg
Wilt u deelnemen aan een onderzoek over zorg en ondersteuning in de wijk (Wijkzorg)? De gemeente Amsterdam heeft Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen met zorg en ondersteuning in de wijk. Daarvoor is de mening van zowel professionals als cliënten belangrijk. Lees meer....

Open data!
Vanaf 1 juli 2016 staat volgens de gemeente actuele informatie over horecabedrijven in de binnenstad online. Maar  deze “open data” kloppen niet! Het werken met het Horeca Informatie Systeem kan beter. Zonder disclaimer! Het publiek wil de werkelijke data bij de gemeente. Steun daarom de oproep voor: “OPEN DATA!”  Lees meer....

In Memoriam 
Door een tragisch ongeval in Peru is Albert Jan Tuijn op 19 juni overleden. Albert Jan was zeer actief in zijn eigen buurt, de Amstelveldbuurt en 40 jaar lang was hij actief betrokken bij het wijkcentrum d’Oude Stadt. Hij was oud voorzitter, zat in  werkgroepen Horeca, Buitenreclame, Keurtuinen, Overlast op het water en in de redactie van de Binnenkrant. Lees meer...

 

 Geen inspraakprocedures
Reces tot 22 augustus

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier