First image

Beste Amsterdammer,

Afgelopen dinsdag heeft de werkgroep Schone Lucht Amsterdam weer vergaderd. Daar is op korte termijn het volgende plan uitgekomen. Op 22 juni aanstaande wordt in de gemeenteraad het maatregelpakket 'Schone lucht voor Amsterdam' besproken. De werkgroep wil dat de raadsleden nogmaals extra in beeld hebben hoeveel waarde wij hechten aan dit onderwerp. Daarom heeft de werkgroep een voorbeeldbrief opgesteld om raadsleden op te roepen deze plannen nog ambitieuzer te laten zijn.

Bestelbusjes
De werkgroep vraagt in de voorbeeldbrief om middels een motie ervoor te zorgen dat de wethouder Choho binnen een jaar met een concreet plan komt opdat in 2025 de zero-emissie van bestelbusjes een feit zal zijn. Nu al is 85% van het vrachtverkeer bestelbus (gegevens Amsterdam/HVA) en komt 40% van de uitstoot van CO2 (en daarmee fijnstof) in de stad van deze bestelbusjes. Dit zal alleen maar enorm toenemen de komende jaren als er niet snel maatregelen worden genomen om het aantal bestelbusjes te verminderen en ervoor te zorgen dat de busjes emissie-vrij zijn.

Verstuur
De werkgroep vraagt u om deze brief per mail toe te sturen aan uw raadslid waarmee u al dan niet al connecties heeft, bijvoorbeeld u heeft op haar/hem gestemd (en vul dat dan aan in uw verzoek) en daar waar u kansen zien om dit op de agenda te krijgen.

Onderstaand vindt u in de download het voorbeeld voor deze mail en in de link de e-mailadressen van alle raadsleden. Gebruik de brief, vul aan waar nodig en zorg dat dit bij zoveel mogelijk raadsleden onder de aandacht komt!

Download: Verzoek aan raadsleden over bestelbusjes (Word-bestand)
Link: E-maillijst alle gemeenteraadsleden