FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 29 februari 2020

Nulmeting onjuist!
De werkgroep fundering meldt dat de gemeentelijke Nulmeting verkeersdruk niet klopt. De gemeente gebruikt verkeerde resultaten om de toename van de verkeersdruk in de Westelijke grachtengordel te bepalen en levert een sterk vertekend beeld van de feitelijke verkeersexplosie vanaf het moment nul waarop deze is ontstaan. Lees meer...

Op Die Fiets
Op 17 mei 2020 om 14:00 uur start vanaf het Jonas Daniel Meijerplein de Fikse Fietsdemo; Op Die Fiets. Het collectief Amsterdammers voor Autoluw NU! nodigt iedereen uit om deel te nemen EN om vanaf heden de Fietsdemo op alle mogelijke manieren aan te kondigen zodat het een Fikse Fietsdemo zal worden. Zet de datum alvast in je agenda en fiets en / of help mee met organiseren. Lees meer...,

Nog niet helemaal
De inzameling door buurtbewoners voor het namenmonumentje op de Blauwburgwal loopt goed. Maar het benodigde bedrag van € 10.000,- is er nog niet helemaal. Daarom doen we nogmaals  een oproep voor financiële steun. Helpt u mee om het doel te bereiken? Ook kleine donaties zijn zeer welkom. Lees meer...,

Koningsdag Leliegracht
De gemeente heeft de Leliegracht aangewezen als Kinderlocatie. Hier is het autovrij, overzichtelijk en gezellig. Heb je zin relaxed te zitten op de gracht? Oud Hollandse spelletjes organiseren, verkleden, muziek maken? Wil je meehelpen bij de organisatie? Meld je aan. Lees meer....

Oproep
De bewoners van de Westelijke Herengracht wordt gevraagd zich aan te sluiten bij Comité Westelijke Herengracht. Doel van het comité is zich inzetten voor een autoluwe binnenstad door middel van intelligente camera’s (op kenteken geregistreerd bestemmingsverkeer). Lees meer...

De ultieme handhaver
Uit "Profeten van Amsterdam" in de gemeentelijke nieuwsbrief: “In oertijden wordt ons land bevolkt door de Batavieren en Germanen. De goden die zij vereren zijn de Germaanse Wodan, Freya en Thor." Thor is niet meer wat 'ie geweest is. Lees meer...

Striptekendag(en)

Striptekenaars en -liefhebbers opgelet: in d’Oude Stadt zijn er dit jaar twee 12-uurs Striptekendagen. Op zondag 5 april 2020 van 10 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds. En dan nog een op zondag 4 oktober. Meld je alvast aan om mee te doen. Lees meer...

Centrum Begroot 2020
Stadsdeel Centrum organiseert ook dit jaar weer een editie van Centrum Begroot. Dit jaar stelt het stadsdeel hier maar liefst € 500.000, voor beschikbaar, om bewoners meer zeggenschap te geven. Vanaf 2 maart kunt u uw plannen indienen. Lees meer...

Voetganger
Tot 1 april 2020 kunt uw mening geven over het beleidskader Ruimte voor de voetganger. Meer ruimte voor voetgangers is een van de belangrijke ambities van de gemeente. Het beleidskader stelt onder meer vast hoeveel vrije doorloopruimte voetgangers nodig hebben. Is het genoeg? Geef uw mening. Lees meer....

Foeisticker helpt
Dankzij de ‘foei! Ik mag hier niet staan’- stickers is de Oranjebrug weer voetgangersvriendelijk en kunnen rolstoelen en wandelwagens als vanouds over de stoep. Dit Twitterbericht sterkt initiatiefnemer Stella Braam in haar idee dat bewoners het heft in hun eigen, zij het wel vriendelijke, hand moeten nemen. Lees meer...

Herinrichting Kerkstraat
Buurtbewoners en ondernemers die meegedaan hebben met het overleg of de inspraakronde over de herinrichting van de Kerkstraat, ontvingen het bericht dat het definitief ontwerp is goedgekeurd. Met de toevoeging: "doordat u als ervarings-deskundige van de straat zo intensief heeft meegedacht, wordt de straat veel beter dan als de gemeente dit alleen had gedaan". Lees meer...

Overtoerisme
Zondagavond 9 februari was de Zuiderkerk ondanks de storm buiten goed bezet voor de vertoning van de documentaire “OVERTOURISM” (…….. in Amsterdam) en het daarop volgende debat. De regisseur van de documentaire Michal Materna was zelf aanwezig. Lees meer...

Democratisch verlangen
Donderdagmiddag 6 februari vierde Wallaart & Kusse het vijfjarig jarig bestaan en het 3 jarig bestaan van Stichting Lobby Lokaal, met het symposium Democratisch Verlangen. Aanwezig waren drie sprekers met een heel eigen verlangen over democratie. Lees meer...

Nog steeds boven norm
13 meetlocaties van de GGD in Amsterdamse straten zitten nog steeds boven de gezondheidskundige advieswaarde van de WHO van 40 microgram/m3 als jaargemiddelde voor stikstofdioxide. d'Oude Stadt wacht nu eerst de uitspraak van de Raad van State af inzake het handhavingsverzoek luchtkwaliteit bij de gemeente. Lees meer...

Valpreventie, doe mee!
Ook in het Claverhuis, Elandsgracht 70 is een cursus valpreventie begonnen. De cursus/training vindt plaats op maandagen en woensdagen. en is begonnen op 24 februari. Als u nog wilt instappen, informeer dan snel of er nog plek is. Lees meer...

Natura Plants lezing

Zondagochtend 15 maart van 10:00 tot 14:00 uur houdt Jan Mouws een lezing. Jan is bomen- en plantenkweker van Natura Plants en het Maria Labyrint in Wernhout. Aansluitend een plantaardige lunch door de Healthy Pleasures groep. Lees meer...

 

 Bekijk ook:

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Kerkstraat 123
1017 GE Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05  wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier