FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 29 december 2019

Nieuwjaarsreceptie
Wegens de feestdagen is Wijkcentrum d’Oude Stadt voor inloop gesloten tot en met maandag 6 januari 2020. Wij wensen u plezierige feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar en nodigen u uit voor de nieuwjaarsreceptie op maadag 13 januari 2020 om 17.00 uur. Lees meer...

Blauwburgwal
Buurtbewoners vragen uw financiële steun voor een bijzonder project: het plaatsen van een gedenkplaat, een permanente herinnering aan de slachtoffers van het “vergeten” bombardement op de Blauwburgwal. Help mee en doneer voor 1 januari voor aftrek op de belastingaangifte 2019. Lees meer...,

De tijd van het jaar
December is de maand van vrijgevigheid maar ook om eens goed naar uw financiële situatie te kijken. Wilt u niet wat minder belasting betalen, of zelfs wat terug krijgen? Denk dan eens aan goede doelen met een ANBI status waaraan u belastingvrij kunt schenken. Wijkcentrum d’Oude Stadt is er een van. Maakt u het leuker voor ons? Lees meer...,

Autoluw beter
16 december waren vele vertegenwoordigers van bewonersorganisaties uit heel de stad aanwezig om een bijeenkomst te organiseren over Autoluw. De procesgang van de (non)inspraak rond de (nieuwe) Agenda Autoluw maakte dat de aanwezigen voor een heel andere aanpak kozen. Die wordt 6 januari nader uitgewerkt. Lees meer....

Luchtvaart uit balans
De informatie-avond op 3 december in d'Oude Stadt ter voorbereiding op het Protestival trok een aantal gemotiveerde bezoekers. Deze waren op 14/15 december aanwezig bij het Protestival. Om een klimaatplan te eisen van Schiphol. Vanwege het protestverbod werd daar al de nieuwe actie aangekondigd: “Wij komen terug”. Die was op 28 december. Lees meer...

Samen in protest
Bijna 250 bewoners uit de Valkenburgerstraat en Kattenburgerstraat liepen 11 december in één lange luide protestmars naar de Stopera tegen de agenda Autoluw. Daarin staat dat hun straten 30% meer autoverkeer krijgen. Ook tegen de opeenstapeling van extra overlast in die woonbuurten door taxi's, touringcars, etc. Lees meer...

Steigerdoekreclame
Stadsdeel Zuid stopt definitief met steigerdoekreclame die aangebracht wordt bij onderhoud, of renoveren van gebouwen. Dit na het zoveelste incident waaruit bleek dat reclame maken het hoofddoel is, niet het onderhoud. Doeken bleven onnodig lang hangen, tot schade van bewoners en winkeliers.  Lees meer....

Vieze plaatjes 
Oftewel: Afvalproblematiek. Wie ergert zich er niet aan, de bergen afval op straat ook buiten de ophaaltijden. Huishoudelijk afval van bewoners die beter zouden moeten weten, het afval van tijdelijke bewoners, en daarnaast ook bedrijfsafval. Zakken die opengescheurd worden door meeuwen, ratten, maar ook mensen. Lees meer...

Chaos of kans? 
Bruggen en kades moeten worden hersteld. Laat deze kans niet liggen! Juist in het kader van Agenda Autoluw, juist in het kader van verminderen niet bestemmingsverkeer, doch parallel de stad wel bereikbaar houden voor bewoners en ondernemers die hier hun nering hebben, of een relevante klus komen doen. Lees meer...

Terrassenplannen
Het rode tegeltje "Geef uw mening" onderaan www.oudestadt.nl en ook onderaan onze nieuwsbrieven brengt u naar de lopende inspraaktrajecten. Tenminste ... dat hopen we maar. We zien er een terrassenplan voor de Oostelijke Eilanden. Mooi. Maar verder? Lees meer...

Inspraak Agenda Taxi
Het college geeft de Agenda Taxi 2020 – 2025, met nieuw taxibeleid, vrij voor inspraak. Het college presenteert nieuwe maatregelen waarmee ze werken aan betrouwbaar en veilig taxivervoer dat bijdraagt aan een leefbare stad. Uw zienswijze kunt u indienen tot en met 17 januari 2020. Lees meer...

 

 Bekijk ook:

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Kerkstraat 123
1017 GE Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05  wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier