FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 30 november 2019

Protestival
Kom dinsdag 3 december 2019 om 19.30 uur naar Wijkcentrum d’Oude Stadt, Kerkstraat 123, voor informatie + brainstorm inzake het Protestival NOODlanding voor het klimaat (14 en 15 december a.s. op Schiphol). De werkgroep Vliegoverlast geeft een presentatie en gaat in gesprek met bewoners over de actie, in de hoop dat zoveel mogelijk mensen naar Schiphol komen. Lees meer...

Voorbereiding
Maandag 16 december om 20:00 uur wil de Werkgroep Luchtkwaliteit en Mobiliteit met vertegenwoordigers van bewoners(-organisaties) in gesprek om in januari 2020 een bijeenkomst te organiseren: Autoluw Amsterdam = De Roetzooi de stad uit, om te beginnen op de Rochelroutes! (Weesperstraat, Valkenburgerstraat, Nassau-, Stadhouders-, Prins Hendrikkade etc ). Lees meer...

Inspraak en zo
Wilt u uw mening geven over belangrijke zaken die ter inspraak zijn gelegd? Er lopen momenteel inspraaktrajecten voor: Regels rondleidingen op de Wallen en de Agenda Taxi. Of wilt u weten wat er allemaal gezegd is over “alternatief personenvervoer”? Of hebt u een mooi idee voor uw buurt of het hele centrum? Lees meer...,

Doornroosje en de Bazel
Gebouw de Bazel staat fraai en indrukwekkend aan de Vijzelstraat, jammer van dat hinderlijke terras dat steeds groter werd, maar klachten over doorloopruimte werden niet serieus genomen. Toen bleken horeca in de Bazel en het terras buiten niet eens op de horeca-kaart te staan. Geen vergunning? Dat hebben we uitgezocht. Lees meer...

SOHO, de rechtszaak
28 november diende voor de rechtbank Amsterdam de beroepszaak inzake de verleende exploitatievergunning van SOHO. Die zaak was aangespannen tegen de gemeente door zowel SOHO als omwonenden, zij het op andere gronden. Een gecompliceerde kwestie, die ook nu niet werd afgehandeld. Lees meer...

Luchtvaart uit balans
26 november presenteerde de Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen (KAS) het rapport Luchtvaart uit balans. De betekenis van Schiphol voor de nationale economie en regio Amsterdam is kleiner dan de overheid beweert. Door minder vliegverkeer is er een reële kans op juist hogere groei van de werkgelegenheid door vrijkomende ruimte op de arbeidsmarkt, grondmarkt en woningmarkt. Lees meer....

Horeca en geuroverlast
26 november 2019 donderdag organiseerde de gemeente  de bijeenkomst: “Geuroverlast door horeca bij voedselbereiding in de nieuwe Omgevingswet”. Samen met bewoners, ondernemers en ambtenaren werd gesproken over de regelgeving nu en hoe het straks in de Omgevingswet beter/anders zou kunnen. Lees meer...

Thuis
Bewoners en ondernemers waren donderdagavond 21 november uitgenodigd voor een ideeënsessie over het ‘Huis van de Stad’. Een co-creatieruimte op de begane grond van het Stadhuis. Ilse Griek, bestuurder van Stadsdeel Centrum  deed de inleiding. De aanwezigen mochten vrij bedenken wat voor een Huis dat moet zijn. Lees meer....

Roetontbijt
Donderdag 21 november kwamen in de nieuwe hal van het stadhuis vele bewoners en politici naar het eerste openbare Amsterdamse roetontbijt. Wethouder Van Doorninck nam de “Vergaderset” van het Amsterdamse Roetservies in ontvangst, zodat daarmee gepraat wordt over hoe luchtkwaliteit nu echt te verbeteren is. Lees meer....

Werkgroep Fundering
Bewoners van de Keizersgracht hebben het initiatief genomen tot de oprichting van de ‘werkgroep fundering’. De werkgroep richt zich o.a. tegen het huidige verkeersbeleid dat onverantwoorde risico’s neemt met de fundering van rijksmonumenten. Direct gevolg van het beleid is een sterke verkeersconcentratie op de grachten. Lees meer...

Buurtenquête 2019
Hoe tevreden zijn bewoners, ondernemers en werkenden in stadsdeel Centrum met hun buurt? En wat zien zij graag verbeterd? Dat staat in de jaarlijkse buurtenquête. Bekijk het bovenstaande plaatje wat bewoners willen in Centrum-West of in Centrum-Oost en zoek de verschillen. Die zijn er eigenlijk niet. Lees meer...

Wallendocu
Onlangs bezocht een Poolse filmploeg de Wallen. Hun documentaire “Overtourism” beleefde de première op 19 november in Krakau. De documentaire wordt ook in Amsterdam vertoond met o.a. discussie met de regisseur. Het belooft interessant te worden. Lees meer...

Onder grenswaarde?
De GGD publiceert maandelijks de stikstofdioxide (NO2) meetwaarden. Opvallend is dat veel straten opeens onder de Europese grenswaarde van 40 μg/m³ zitten. Wij spraken met de GGD hoe dat komt. Spoiler: de oorzaak moet niet in minder verkeer (uitstoot) gezocht worden, maar in het weer en de bepaling van het meetgetal.  Lees meer...

125 Jaar cijfers …
Op 21 november werd de 125e verjaardag van Informatie Onderzoek Statistiek (IOS) gevierd met een symposium in de Nieuwe Liefde aan de Da Costakade. Met interessante presentaties en een bijdrage van Wethouder Doorninck.
Het was vol, het was leuk, maar ook een afscheid van iets heel moois. Lees meer...

De tijd van het jaar
December is de maand van vrijgevigheid maar ook om eens goed naar uw financiële situatie te kijken. Wilt u niet wat minder belasting betalen, of zelfs wat terug krijgen? Denk dan eens aan goede doelen met een ANBI status waaraan u belastingvrij kunt schenken. Wijkcentrum d’Oude Stadt is er een van. Maakt u het leuker voor ons? Lees meer...

Feiten en werkelijkheid
Soms is het goed om stukken te lezen over verschillende onderwerpen die in een commissie van de Gemeenteraad worden behandeld; omdat je dan de samenhang ziet. Zoals de luchtkwaliteitscijfers 2018 en de knelpuntlocaties in combinatie met de plannen van Agenda Autoluw, die daar nog meer verkeer naar toe brengt. Lees meer...

Post-traumatisch
Briefpost lijkt een beetje uit de mode, alles lijkt digitaal, maar dat is toch echt niet zo. Erger nog, de overgebleven post is vaak extra belangrijk, terwijl de service achteruit gaat. We begrijpen het wel, maar het kan zo frustrerend zijn… Lees meer...

Waag 25 jaar
Op 1 december 2019 bestaat Waag precies 25 jaar. Al een kwart eeuw onderzoekt, bevraagt en experimenteert Waag op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Een jubileumjaar dat gevierd moet worden. Waag doet dat onder andere met een videoreeks waarin de mensen achter Waag en de thema’s waar zij mee bezig zijn aan het woord laten. Lees meer...

 

 Bekijk ook:

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Kerkstraat 123
1017 GE Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05  wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier