FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 31 oktober 2019

Hebt u nieuws?
Hebt u ook nieuws uit uw buurt, of over een onderwerp dat u mist in onze nieuwsbrieven? Kunt u een nuttige ervaring vertellen over klachtenmeldingen? Laat het ons weten, dan kunnen we het ook in onze nieuwsbrief zetten. Oud nieuws mag ook, of een aankondiging dat er iets gaat gebeuren.  Lees meer...

Concept Autoluw
Zaterdagmiddag 26 oktober protesteerden de eerste hoofdwegbewoners (in de Kattenburgerstraat) tegen de Autoluwplannen van dit college, omdat Autoluw 30% meer verkeer door Hoofdwegen laat rijden. Ook bewoners in de hoofdroutes willen minder voertuigen door hun woonstraat. Het Stadsdeel adviseert 5 november. Lees meer...

Nachtelijke Metro
Een aantal bewoners boven het metrotracé CS-Waterlooplein ervaart ernstige overlast van lawaai en trillingen door de metro. Grote bezorgdheid over een proef met nachtelijke metro-ritten. Ombudsman presenteert rapport, geeft bewoners gelijk en maatregelen komen op zeer korte termijn. Lees meer...

Buurtkranten 
OIS (Onderzoek, Informatie & Statistiek) deed onderzoek naar buurtkranten. Worden die gelezen? Worden ze op prijs gesteld? Zijn ze nodig? Het lijkt er op dat de gemeente als subsidieverlener slechts interesse heeft in “nieuws over de stad”, terwijl de buurtkranten er zijn voor het “nieuws uit de buurt”. Daar bestaat geen alternatief voor. Lees meer....

Monument
Heemschut Amsterdam verzoekt om monumenten-status van UvA Service & Informatiecentrum om sloop te voorkomen. Het is in 1993-1995 gebouwd. Een ontwerp van architect Theo Bosch en wordt bedreigd door de herontwikkeling van het Binnengasthuisterrein voor de Universiteit van Amsterdam. Lees meer...

Winnaars
Dinsdagavond 15 oktober werd tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie Centrum de winnaars bekend gemaakt van Centrum Begroot. Alle bewoners uit Centrum van 18 jaar en ouder konden met een unieke stemcode hun favoriete plannen voor Centrum selecteren voor een totaalbedrag van € 200.000,-. Lees meer....

Opstand voor het leven
7 oktober 2019 begon bij de Museumbrug in Amsterdam de wereldwijde opstand voor het leven. Extinction Rebellion riep op massaal aanwezig te zijn bij het klimaatprotest. De burgemeester verbood meteen de protestactie. Dat weerhield de activisten niet en ze blokkeerden de Stadhouderskade langdurig. Lees meer....

Groot Waterloo
2 oktober besprak de Raadscommissie Ruimtelijke ordening het “Vaststellen bestemmingsplan Groot Waterloo”. Op 9 oktober keurde de Gemeenteraad het goed. Zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan tegen de hoge geluidsdruk en slechte luchtkwaliteit, zijn terzijde geschoven. Het bestemmingsplan is daarvoor “niet geschikt”. Lees meer...

Winkelstories
Als reactie op de aankondiging op onze website van de presentatie van Zef Hemel’s visie, kwam Els van Wageningen met haar eigen visie: “Ik zou willen pleiten voor het behoud van plm. 60 Amsterdamse winkels die hier al meer dan 100 jaar aanwezig zijn. Ze staan beschreven en rijk geïllustreerd op mijn website”. Lees meer...

Recht op Nachtrust
Recht op Nachtrust wordt nog steeds gevuld met berichten over de herrie in de stad. Herrie niet alleen van dronken toeristen, verkeer, maar ook evenementenoverlast. De site geeft inmiddels een aardig overzicht waar en wanneer de problemen zich voordoen. Nagedacht wordt over het vervolg. Lees meer...

Wallengebied
In augustus startte de bewoners-actiegroep stopdegekte  een petitie. Op 17 oktober, voor de vergadering van de Raadscommissie Algemene zaken werden boekwerken met de gedrukte teksten overhandigd aan burgemeester Halsema en de raadsleden. Het IBO is gepland op woensdag 27 november vanaf 19:30 uur (Waalse Kerk). Lees meer...

schonelucht.amsterdam
De website www.schonelucht.amsterdam heeft een nieuwe uitstraling en gaat nog steeds over de financiering van een kort geding tegen gemeente en staat. Niet alleen omdat de politiek zijn plichten verzaakt. Nu ook vanwege de huidige politieke plannen, die desastreus voor juist die (hoofd)straten waar de luchtkwaliteit al jaren niet goed is. Daar komt 30% meer verkeer. Lees meer...

Gemeente Berichten
Een serie korte berichten die wel over heel grote berichten kunnen gaan. Over stadsdeel of stadsbreed, een korte gebeurtenis of een update van iets dat al heel lang gaande is. Een update over een MORA melding. Lees meer...

Nota varen. Deel 2
Tot en met maandag 4 november 2019 kunt u uw mening geven over de Nota Varen Deel 2. Nota Varen Deel 2 bevat beleidsvoorstellen voor de thema’s: Op- en afstaplocaties,     Ligplaatsen passagiersvaart, Verduurzaming, Vignetbeleid pleziervaart, Goederentransport over water en    Recreatiezones. Lees meer...

Touringcarbeleid
Het college formuleert in de Agenda Touringcar 2020-2025 een nieuw touringcarbeleid. De voordelen van de touringcar blijven behouden, maar de overlast wordt bestreden. Wordt er afstand gedaan van eerdere voornemens touringcars in het centrum te verbieden? Tot en met 19 november 2019 kunt u uw zienswijze geven. Lees meer...

Uitnodiging
U bent donderdagochtend 21 november om 8:15 uur van harte uitgenodigd voor het eerste openbare Amsterdamse roetontbijt. Doel van dit ROET-ONTBIJT is om de urgentie van de Amsterdamse luchtkwaliteit op een andere wijze dan cijfers INZICHTELIJK en TASTBAAR te maken. Lees meer...,

Woonbootdak groen!
Heeft u een woonboot in Centrum Amsterdam? Wilt u al lang een groendak, of kent u iemand die dat wil? Dan is dit uw kans! De eerste 15 woonbooteigenaren die zich nu aanmelden komen in aanmerking voor een startpremie tot   € 2.000,-. Elke woonboot kan mee doen. Ga nu voor vergroening! Meld u aan. Lees meer...

Amsterdam Sounds
De gemeente Amsterdam, Waag en de Ombudsman Metropool Amsterdam starten gezamenlijk een experimenteel project over geluidsoverlast in Amsterdam: Amsterdam Sounds. De eerste pilot start in de Leidseplein-buurt. Op 7 november organiseert Waag binnen dat project een meetsafari in de stad. Meld u aan. Lees meer...

Reprise
Brand in Mokum, een locatievoorstelling van Grey Vibes Amsterdam over Amsterdamse sores in de jaren ’60 en ‘70. Een nieuwe kans om het mee te maken. In het Stadsarchief Amsterdam (De Bazel) de reprise op 30 november 2019. Swingend muziektheater, waarin oudere Amsterdammers vertellen over het rebelse Amsterdam. Van Provo tot kraker en alles daartussen. Lees meer...

 

 Bekijk ook:

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Kerkstraat 123
1017 GE Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05  wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier