FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 31 juli 2019

Recht op Nachtrust
Een nieuw bewonersinitiatief is gestart met een duidelijk doel: Nachtrust. Bewoners vragen zich hardop af of zij daar geen recht op hebben. Iedereen kan filmpjes, foto’s, teksten etc. sturen voor dossier opbouw. Ook worden bewoners gezocht te helpen met acties richting politiek, gemeente en het Recht op Nachtrust claimen! Lees meer...

Mupi’s opnieuw tijdelijk
JCDecaux heeft "tijdelijk” (tot 2027) vergunningen gekregen voor meer dan 30 mupi’s in stadsdeel Centrum. Dat zijn o.a. de 28 waartegen wij eerder met succes bezwaar maakten en nog een paar. De nieuwe vergunningen verbieden bewegende beelden, maar de stilstaande beelden mogen maar liefst 10x per minuut wisselen. Lees meer....

Tropenscenario
Misschien is tropenkolder een beter woord. Buiten veel warmer dan binnen. Zetten we dan toch ramen en deuren open, klagen we dat het in huis niet te harden is. Bij terrassen gaan alle remmen los. Stoelen en tafels worden overal en nergens neergezet, om doorloopruimte malen we niet. Lees meer....

Klachten SOHO?
Sinds vorig jaar loopt namens direct omwonenden en d'Oude Stadt een procedure tegen SOHO House vanwege overlast die omwonenden ervaren. De rechtszaak vindt naar verwachting eind van het jaar plaats. Wij roepen omwonenden op om iedere klacht te melden bij de gemeente en bij ons. Dat voorkomt dat de gemeente van niks weet. Stuur ook filmpjes van de overlast. Lees meer...

Buurtgesprekken
Alleen in Centrum-west kun je uitgenodigd worden voor buurtgesprekken. Niet in Centrum-oost. d'Oude Stadt ontving de verslagen van de bijeenkomsten. Deze kunnen ook nuttig zijn voor bewoners van Centrum-oost. Niet alle informatie is immers locatiespecifiek.Wat vindt u van deze bijeenkomsten. Missen ze wat, bewoners van Centrum-oost? Lees meer....

Roet oogsten
Donderdag 16 juli testten 4 organisatoren een roet oogst route. Op zoek naar de vuilste plekken in de stad. Als voorbereiding van het oogsten van fijnstof door 500 studenten van de HVA. Onlangs is er afgesproken dat in 3 tunnels roet geoogst kan worden. Zij die actief zijn op gebied van Luchtkwaliteit in Amsterdam zijn daarvoor uitgenodigd. Aanmelden verplicht. Lees meer....

schonelucht.amsterdam
Vorige maand startten organisaties een actiesite om geld te collecteren voor een rechtszaak en riepen mede-eisers op zich te melden. Doel snel schone lucht in heel Amsterdam. Bijna de helft van het benodigde bedrag is ontvangen. De organisatoren danken u, maar de rechtszaak start pas als het streefbedrag is bereikt. Blijf doneren dus. Lees meer...

Handhaving
Stichting Buurtplatform De Nachtwacht organiseerde op 11 juni in Hotel Caransa aan het Rembrandtplein een themabijeenkomst handhaving. Diverse handhavers gaven een presentatie. Vooraf waren al veel vragen ontvangen en die werden meteen beantwoord. d'Oude stadt was aanwezig en doet verslag. Lees meer...

Rembrandt buurtdiner
Op 5 juli werd voor de derde keer het Rembrandt District Diner gehouden, georganiseerd door ondernemers van de buurt en gemeente. Deze keer was speciaal: er werd afscheid genomen van Peter Taks, de voorzitter van Stichting de Nachtwacht, sinds 2014 het buurtplatform rondom het Rembrandtplein. Lees meer...

MORA afl. 5
No. 5 in onze serie opmerkelijke MORA meldingen. Deze keer is het niet de afhandeling waar wat mis mee is, integendeel. Opmerkelijk dat een situatie die al een maand bestaat niet eerder door iemand gemeld lijkt te zijn. Lees meer...

Mobiliseer je achterban
Wij willen graag weten of er belangstelling is voor een workshop Mobiliseer je achterban. Wij zoeken trekkers van initiatieven in de stad, die behoefte hebben om mensen te mobiliseren voor hun idee. Wij denken aan maximum 2 tot 3 vertegenwoordigers van een initiatief. Samen met zo’n 20 mensen wordt de workshop dan gegeven in het Wijkcentrum d’Oude Stadt. Lees meer...

Teken petitie
SchipholWatch start de petitie tegen groei van Schiphol. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft eenzijdig besloten dat Schiphol onder voorwaarden verder mag groeien tot 540.000 vliegbewegingen. Dit is onverantwoord voor omwonenden en milieu. Teken ook en deel de oproep. Lees meer...

Welcome-to-Amsterdam.nl
Een nieuwe site met verhalen van een stad verwoest door overtoerisme. De site is bewust in het Engels geschreven. Iedereen kan bijdragen aan de site. De site is ingedeeld in een aantal onderwerpen, zoals overlast door AirBNB, afval, geluidsoverlast, terrassen…… Doe mee. Lees meer...

Zomergedicht
Schone lucht poëzie geïnspireerd door onze wethouder Sharon Dijksma (“Iedere Amsterdammer heeft recht op schone lucht & de luchtkwaliteit op veel plekken reduceert de levensverwachting”). Van Michel van Wijk (BewonersAmsterdamCentrum, BAC). Lees meer...

 

 Bekijk ook:

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Kerkstraat 123
1017 GE Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05  wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier