FacebookTwitter
First image

Door een technische storing is deze nieuwsbrief later verzonden

Nieuwsbrief 31 mei 2019

Airwashing
In het Actieplan Schone Lucht staan geen maatregelen voor de ongezondste straten. Ook treft de stad niet op een andere manier maatregelen om op korte termijn de luchtkwaliteit echt te verbeteren. d’Oude Stadt roept bewoners-(organisaties) op de overheid snel voor de rechter dagen om in alle straten de luchtkwaliteit wel onder de Europese norm te krijgen. d'Oude Stadt wil de rechtszaak faciliteren en is een crowdfunding gestart voor de proceskosten. Lees meer...

Terrassenbeleid 2019
Het stadsdeel Centrum buigt zich over een nieuw terrassenbeleid voor het Centrum, voor zover wij weten als onderdeel van een meer uniform terrassenbeleid. Om bewoners en ondernemers mee te laten praten zijn consultatiebijeenkomsten georganiseerd, alleen over de doorloopruimte bij terrassen. Lees meer....

CityTree werkt echt niet
TNO onderzocht modelmatig (met de computer) de werking van de inmiddels 7 CityTrees in de Valkenburgerstraat. Hun conclusie: CityTrees werken echt niet. Dat is geen verrassing. Dat wist het vorige college ook al. Anderhalf jaar experimenteren met de gezondheid van bewoners levert niks op. Echte maatregelen blijven uit. Lees meer....

ACTIE!
Omdat duurzaam vliegen een sprookje is...... Alhoewel wij Amsterdammers, eigenaar zijn van 20% van de aandelen Schiphol, wordt er nog onvoldoende actie ondernomen op al die klachten over de nadelige gevolgen van vliegverkeer.  Meer politieke druk is zeker noodzakelijk. Krimp Luchtvaart = Noodzaak zoekt verbinding met vele bewonersgroepen en wil meer mensen in beweging krijgen. Lees meer....

Huisvestingsverordening
Het college stelt een aantal belangrijke wijzigingen voor in de huisvestingsverordening. Dat gaat over toeristische verhuur woningen (ook woonboten), Bed & Breakfast, kamerverhuur en voorrang gereguleerde woningen. De inspraak is geopend tot en met 13 juli. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met het Wijkcentrum. Lees meer....

Daar is ie weer
De buurtenquête. Ook dit jaar vraagt het stadsdeel Centrum bewoners, ondernemers, bezoekers en mensen die werkzaam zijn in stadsdeel Centrum naar hun mening over verschillende onderwerpen en roept u op de online buurtenquête in te vullen. Of er fatsoenlijke gebiedsplannen uit kunnen komen? Lees meer....

Prins Hendrikkade Oost
Vanaf de Odebrug tot aan de Kikkerbilsluis wil de gemeente de Prins Hendrikkade opnieuw inrichten. Woensdag 29 mei was daarvoor een inloopbijeenkomst georganiseerd. Belangstellenden konden daar informatie ophalen en hun wensen neerleggen. Dat bericht staat op de site van de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo. Lees meer...

IJtunnel voor fietsers
Fietsers maakten op 28 mei massaal gebruik van de IJtunnel. Door de staking waren er geen IJ-veren. De gemeente stelde de IJ-tunnel open voor langzaam verkeer voor toch een verbinding tussen Centrum en Noord. De Fietsersbond Amsterdam vroeg meteen aandacht voor snel een permanente verbinding. Een bericht op de site van de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo. Lees meer...

Mora afl. 4
Aflevering 4 in onze serie opvallende MORA afhandelingen, blijf ze sturen. Maar laat u zich beslist niet ontmoedigen, er worden ook klachten opgelost. Een melding over een illegale terrasuitbreiding heeft gewerkt. Op meldingen krijg je niet meer het standaardantwoord dat de klacht is afgehandeld. Maar is het nu verbeterd? Lees meer....

Oogst wormenhotel
Op 24 mei werd in een gezellige buurtbijeenkomst gevierd dat de oogst van een jaar wormenhotel op de Bantammerbrug over de Geldersekade binnen is. Mooie zakjes wormencompost lagen er voor de bezoekers klaar. Wijkcentrum d’Oude Stadt is bereid om nieuwe initiatieven te steunen en kan helpen met een subsidieverzoek, of crowdfunding.  Lees meer...

Brievenbus weg
Overkwam u dit ook? Plots is onze “vaste” brievenbus spoorloos. Ikzelf dacht nog dat is een grapje. Maar weg was de brievenbus op de Weteringschans/bij de brug Rijksmuseum. Blijkbaar ook op het Leidseplein, Vijzelstraat en Weteringschans. Actie: laat zelf u ongenoegen achter bij post.nl, of via facebook, etc. of bel of mail AT5! Lees meer...

Spuistraat e.o.
Nee, de overlast blijft echt niet beperkt tot bewoners rond Leidseplein of Rembrandtplein, en die op de (noordelijke) Oudezijds Burgwallen. Wijkraadslid voor buurt 6 Albertien Pareau Dumont heeft in de vergadering van de stadsdeelcommissie op 21 mei 2019 een lijst uitgedeeld met zaken die maar niet opgepakt worden. Lees meer...

Songfestival 2020
Het Eurovisie songfestival 2019 is gewonnen door Duncan Laurence. Verdiend. En Nederland mag dan de 65e editie organiseren. Dat kan maar hoeft niet in de hoofdstad te zijn. Daar zijn al zo ongelooflijk veel evenementen. Gun het een ander. Een petitie voor de meest Europese stad. Lees meer...

Buro EU
In aanloop naar de Europese verkiezingen stond woensdag 15 mei pop-up Buro EU voor d’Oude Stadt. Door hen werd o.a. daar de vraag onderzocht: Wat betekent Europa lokaal voor inwoners en bezoekers? De verkiezingen worden veel gebruikt om stemmen te verzamelen voor of tegen de EU, maar zijn mensen wel voor of tegen? Sommige gesprekken werden op film vastgelegd. Lees meer...

Ongehoord
Eindelijk ontvingen wij zelf de uitspraak van de Raad van State inzake de vergunning Pride 2017. Deze stond al langer online. De uitspraak houdt vast aan oud staand beleid. De Raad miskent onze inbreng en wijst alles af. Inmiddels zijn er bezwaren tegen de Koningsdagvergunningen en is de vergunning Pride 2019 net afgegeven. Ook loopt bij de Raad de procedure over de vergunning Pride 2018. Lees meer...

Hof en Luchtkwaliteit
Dinsdagochtend 7 mei 2019 deed het Hof Den Haag uitspraak in de zaak van Milieudefensie tegen de Staat. Milieudefensie kreeg geen gelijk, omdat milieudefensie in 2017 al gewonnen had; de overheid heeft een resultaatsverplichting. Daarmee biedt deze uitspraak voldoende munitie om de overheid aan de Europese normen te houden, maar dan via civiele rechter. Lees meer....

Toekomstvisie
Planoloog Zef Hemel gaat in samenspraak met de gemeente, experts en Amsterdammers, een toekomstvisie voor de binnenstad ontwikkelen. Op deze manier hoopt het college een idee te krijgen van wat eigenlijk haar ambitie is op lange termijn met het centrum. Een toegankelijke stad lijkt daar geen deel van uit te maken. Lees meer...

Humor? afl. 2
We blijven maar lachen. Herinrichting? Er wordt steevast meer ruimte beloofd voor fietsers (als eerste) en voetgangers. Die laatste lopen niet meer, die wandelen, en zelfs: flaneren. In het programma publieksbijeenkomsten voor de ontwikkeling van een visie op de binnenstad komen begaanbaarheid en toegankelijkheid niet voor. Lees meer...

Expositie Glasgrafiek
Corina Teunissen van Manen exposeert haar glasgrafiek in de vitrines van d’Oude Stadt. Zondagavond 12 mei 2019  was in de Kerkstraat 123 de feestelijke opening. De expositie van Corina blijft, zonder tegenbericht, tot een volgende invulling van de vitrines rond is. Lees meer...

 

 Bekijk ook:

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Kerkstraat 123
1017 GE Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05  wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier