FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 31 maart 2019

Grachten tijdens Pride Tijdens de Pride 2019 (27 juli t/m 4 augustus) wordt het water langs de route van de parade evenemententerrein en is geen versterkt geluid op boten en op de wal toegestaan. Wie gaat dat handhaven? Op 2 april organiseren gemeente en organisatoren van de Pride er een informatie-avond over. Lees anders de vergunningaanvraag. Heeft u op- en aanmerkingen? Dien een zienswijze in. Lees meer...

Alles of niets
d'Oude Stadt stond maandagochtend 25 maart bij de Raad van State: over de Pride-vergunning 2017. De gemeente Amsterdam sorteerde voor op het evenementenbeleid dat toen nog niet formeel was vastgesteld. De Raad van State zei over het verweer van de gemeente: “Het is dus “alles of niets”. Maar dan heeft er toch geen belangenafweging plaatsgevonden”. Lees meer....

Koningsdag
d'Oude Stadt heeft dit jaar zienswijzen ingediend op de meeste aanvragen voor evenementen op Koningsdag en de avond/nacht ervoor. De enige manier om de vergunningen te krijgen. Bij de vergunningverlening is met onze zienswijzen geen rekening gehouden. Ook niet met argumenten die specifiek waren voor de betreffende locaties. Bezwaar maken dus. Lees meer....

Mokum Reclaimed
Woensdagochtend 6 maart diende bij de rechtbank Amsterdam het beroep en het verzoek tot een voorlopige voorziening van Mokum Reclaimed: over een vergunning om parken en pleinen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn.   Een evenement op zich. Binnen een week lag de uitspraak op de mat: Mokum Reclaimed niet ontvankelijk. Lees meer...

Mupi’s in rechtbank
Donderdagmiddag 7 maart diende de beroepszaak en voorlopige voorziening van JCDecaux inzake het intrekken van de omgevingsvergunning voor 28 digitale Mupi’s. De rechter trapte af door op te merken dat JCDecaux zo’n goed werk deed in Amsterdam. De uitspraak volgde twee weken later. JCDecaux mag de Mupi’s  niet langer dan tot 15 juni exploiteren. Lees meer...

Klachtenafhandeling
Een groep bewoners uit de buurt van het Rembrandtplein en twee wijkraadsleden van d’Oude Stadt waren op 20 maart uitgenodigd in het Actie Service Centrum van de gemeente om te horen en zien wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van klachtenverwerking. Voor ons informatief en interessant, en voor de ambtenaren plezierig om wat feedback te krijgen. Lees meer...

MORA afl. 3
Melden alleen lost het probleem niet op. Lees het verhaal wat bewoners moeten doen om een defect lampje in het 1e Weteringplantsoen te laten vervangen. Al met al duurde het 24 dagen voordat het probleem was opgelost. Dat moet toch sneller kunnen. Lees meer...

Onbevoegd
Met datum 27 maart 2019 ontving d’Oude Stadt de uitspraak van de rechtbank Amsterdam of Amsterdammers aan de gemeente en het ministerie verkeersmaatregelen mogen vragen, juist in die straten waar de Europese norm overschreden wordt. De rechter acht zich niet bevoegd en stuurt het verzoek door naar de Raad van State. Zoveelste kastje-muur! Lees meer...

Actieplannen
Op 5 maart kwamen bijna 30 vertegenwoordigers van bewoners uit heel Amsterdam naar d’Oude Stadt om actieplannen te presenteren en te ontwikkelen. Een jaar na de verkiezingen en nog steeds gebeurt er niks, behalve voortzetting beleid vorige college. Veel verschillende acties en grote actie-bereidheid. Tijd voor actie. Tijd voor betere luchtkwaliteit. Lees meer....

Op weg
Donderdagavond 28 maart was de Rode Hoed overvol om De Agenda Autoluw vorm te geven. De gelegenheid voor het ventileren van ideeën. Maar of de gesprekken iets opleveren? Zelfs ambtenaren bleken niks nieuws gehoord te hebben. Was het allemaal voor de (participatie)vorm, temeer de uitvoering al is gestart? Gewoon beginnen dus, zeker daar waar de luchtkwaliteit slecht is. Lees meer...

Agenda Democratisering
Dinsdag 26 maart 2019, een jaar na de verkiezingen, was Wethouder Rutger Groot Wassink aanwezig in het kader van de Agenda Democratisering; zijn beleid voor democratische vernieuwing en participatie in de stad (o.a. buurtrechten, buurtbudgetten en over co-creatie). Die agenda werd daar niet gepresenteerd, want die maak ik samen met u, aldus de wethouder. Lees meer...

Kick-off Ma.aktafels
De komende drie maanden wordt aan 40 zogenaamde Ma.aktafels door de hele stad het Maatschappelijk akkoord 020 samengesteld. De aftrap is op donderdag 4 april 2019 van 18.30 – 21.30 uur. Het initiatief Ma.ak020 is een coproductie gestart met de gemeente en wordt een stevige bouwsteen in de Agenda Democratisering. Actieve Amsterdammers meldt u aan. Lees meer....

Samen aanpakken
Het stadsdeelbestuur nodigde donderdagavond 21 maart  bewoners, ondernemers en marktkooplieden op en rond het Waterlooplein uit. Zo’n 30 personen waren aanwezigen, inclusief creatieve begeleiding. Tijdens de introductie waren er ook kritische geluiden over het wat. Doel was echter aan de slag te gaan met de planning. Niet met het ontwerp; dat staat immers vast. Lees meer...

Inspraak minder parkeervergunningen
Het college van B&W heeft het plan gepubliceerd om een limiet stellen aan het aantal parkeervergunningen. Doel: tot 2025 7.000 tot 10.000 parkeerplekken op straat opheffen zonder parkeeroverlast. De inspraakperiode loopt tot en met 8 mei 2019. Lees meer...

Inspraak beleid op grond van Woningwet
Het college van B&W wil graag uw mening over de (concept) ‘Beleidsnotitie bestuurlijke boete, sluiting en beheer-overname op grond van de Woningwet’. Dit beleid biedt meer mogelijkheden tegen eigenaren die niets doen aan de staat van hun gebouwen, open erven en terreinen en ziet ook op de aanpak van illegale hotels. Lees meer...

Niet zo super (update)
In onze vorige nieuwsbrief schreven we dat het voormalige wijkcentrum in de Nieuwe Doelenstraat een mini-supermarkt wordt. Dat lijkt zo'n vaart nog niet te lopen. Bezwaren daartegen zijn gegrond verklaard. Lees meer...

Waarschuwing voor ‘Liander’ 
Bij niet aangekondigd en ongevraagd aanbellen hoeft u de deur niet open te doen en niemand binnen te laten. Op dit moment loopt er iemand in het Centrum rondt die bij je kan aanbellen. Voor Liander omdat er een nieuwe gasmeter komt. Lees meer...

Teken de petitie
Teken de petitie voor het behoud van Salto. Wanneer C-Amsterdam de concessie lokale omroep Amsterdam krijgt, zullen de lokale televisie en radio kanalen van SALTO verdwijnen. Dat willen we voorkomen! Lees meer...

Vliegsporen
Het Coordinamento Democrazia Costituzionale Paesi Bassi nodigt u uit voor dinsdag 16 april 2019 van 19 tot 21 uur bij d'Oude Stadt voor de lezing door Fred Teunissen: Tekens aan de Hemel: wat chemtrails ons te zeggen hebben. Lees meer...

 

 Bekijk ook:

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Kerkstraat 123
1017 GE Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05  wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier