FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 28 februari 2019

Global Housing Debt
De eerste zaterdagmiddagbijeenkomst op 2 maart  van 14-17 uur bij d’Oude Stad gaat over financialisering van de woningmarkt. Beleggers kopen massaal woningen op om er mee te speculeren en drijven huren op. Het is geen natuurverschijnsel, maar het gevolg van politiek en economisch (wan)beleid. Onderbouwd pleiten voor alternatieven door delen kennis en informatie. Lees meer...

Actie Luchtkwaliteit
d'Oude Stadt en PlantageWeesperbuurtOverleg organiseren op dinsdagavond 5 maart om 20:00 uur een actie-avond voor vertegenwoordigers van buurt-/straatverenigingen, die zich bezig houden met verkeer (en mobiliteit). Thema van de avond is “Luchtkwaliteit moet beter – geen doorgaand verkeer”. Doel: acties richting de gemeente om onze buurten gezonder en veiliger te maken. Lees meer....

Ontvankelijkheid
Op 7 maart om 9:00 uur staan we weer voor de rechter in Amsterdam. Ditmaal niet om de inhoudelijke behandeling van (handhavings)verzoeken, maar over de ontvankelijkheid. Of het wel toegestaan is voor burgers om aan de gemeente en of het ministerie maatregelen te mogen vragen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Juist in Amsterdamse straten waar de Europese norm overschreden wordt. Lees meer...

Mupis bij de rechter
JCDecaux heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeente om de eerder verleende vergunning voor 28 mupi’s in te trekken. Ook heeft JCDecaux een verzoek tot een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter ingediend. Beide worden behandeld op 7 maart om 13:30 uur bij de Rechtbank Amsterdam, ingang Fred Roeskestraat. De zitting is openbaar. Lees meer....

Uitnodiging OAR
U bent door de Ouderenadviesraden Centrum, Oost en Zuidoost uitgenodigd voor een bijeenkomst op 7 maart van 14.00 – 17.00 uur bij HTIB aan het Eerste Wetering-plantsoen 2c. Doel is de beleidsparticipatie van ouderen versterken om een bredere en daardoor een sterkere gesprekspartner te worden van de gemeente in zaken die alle Amsterdamse ouderen aangaan. Lees meer....

Lobbytraining inspreken
Wil je meer te weten komen over hoe je je stem kan laten horen in de Amsterdamse gemeenteraad? Op donderdag 21 maart om 19:30 uur organiseert Stichting Lobby Lokaal in d'Oude Stadt een gratis lobbytraining over inspreken bij de gemeente. Deze training is bedoeld voor burgers of lokale initiatieven die graag hun stem willen laten horen in de gemeenteraad. Lees meer...

Klimaatmars 10 maart
Kom zondag 10 maart 2019 om 13:00 uur ook naar de Dam voor de Klimaatmars. De regering moet kiezen voor échte oplossingen voor gezinnen, jongeren, kleine ondernemers, werknemers en boeren. De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Genoeg getreuzeld. Het klimaat wacht niet. Samen zorgen we voor eerlijke oplossingen. Laat zien dat jij ook meeloopt voor het klimaat. Lees meer...

Aha
Dachten we van die vervelende MUPI’s af te zijn, komt AH met het plaatsen van grote digitale schermen achter het raam. Dat is reclame, gericht op de straat en dat mag niet volgens de regels van de welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam. d’Oude Stadt deed voor het Centrum van Amsterdam een handhavingsverzoek en roept u op dat ook te doen voor uw stadsdeel. Lees meer...

Niet zo super
Foto 26 februari 2019. SPAR heeft blijkbaar een vergunning voor elkaar gekregen. Het voormalige wijkcentrum in de Nieuwe Doelenstraat wordt mini-supermarkt met studenten als beoogde klanten uit het “Universiteitskwartier”. De werkelijke klanten zullen de drommen toeristen zijn die dagelijks door de straat lopen… Lees meer...

Meedenken
De GroenLinks fractie van de stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum vraagt bewoners mee te denken over de gebiedsplannen 2020. Wij ontvingen via via een bericht daarover. Terwijl zoveel mensen in november hadden ingesproken namens het wijkcentrum, juist met kritiek op de hele procedure, was dit bericht niet naar d’Oude Stadt gestuurd. Lees ook onze reacties. Lees meer...

Eindelijk
Op 19 februari heeft de rechtbank eindelijk een uitspraak gedaan inzake de vergunning Pride 2018. De gemeente en wij hadden bij de rechtbank nog wel aangedrongen op een spoedige behandeling. Kijken of we het hoger beroep snel naar de Raad van State krijgen om mee te behandelen bij de zitting op 25 maart a.s. over het hoger beroep inzake de vergunning 2017. Lees meer...

Zitting Hof
Maandagochtend 18 februari was de zitting in het hoger beroep voor gezonde lucht. Milieudefensie daagde de staat, omdat Milieudefensie samen met bewoners vinden dat de overheid veel te weinig doet om voor betere luchtkwaliteit te zorgen. Bovendien houdt de overheid zich al jaren niet aan de wet. Milieudefensie vindt dat de overheid hiermee het mensenrecht op gezondheid schendt. Lees meer...

Expertmeeting Overlast
Dinsdagavond 12 februari 2019 was de Expertmeeting “Drukte in de Stad”, die met name over de overlast ging in de binnenstad van Amsterdam. Raadslid Don Ceder (fractievoorzitter, ChristenUnie) had om een hoorzitting gevraagd, waarbij bewoners, ondernemers en belanghebbenden aan het woord zouden komen om als raad inzicht in de problemen te krijgen. Lees meer...

Heb Uw Naaste Lief
Zondagmiddag 10 februari was in het Tromphuis aan de Oudezijds Voorburgwal 136 het evenement: Love Thy Neighbour/Heb Uw Naaste Lief. De organisatoren hadden zich ten doel gesteld om de samenhang in de buurt nieuw leven in te blazen en mensen uit te nodigen om een actieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van het leefklimaat in de buurt. Lees meer...

Genieten
Zaterdagmiddag 2 februari werd in het Westerpark officieel "Het jaar van het park en plein" geopend. Op basis van een meerdaagse vergunning om andere (commerciële) evenementenaanvragen tegen te houden. De gemeente weigert de vergunning te publiceren. Mokum Reclaimed is daar tegen in beroep gegaan. De zitting bij de rechtbank Amsterdam is op 6 maart a.s. om 10:00 uur. Lees meer...

Burgerlobbyist 
In Jungle Amsterdam presenteerde stichting Lobby Lokaal  vrijdagmiddag 1 februari ‘Lobby Lokaal Amsterdam. Handboek voor de burgerlobbyist’. Geheel geschreven op de situatie in Amsterdam. Een boek dat laat zien hoe je als Amsterdammer invloed kunt uitoefenen op het beleid van de stad. Met interviews en tips van politici, ambtenaren en (burger)lobbyisten. Bestel ook het handboek! Lees meer...

Teken de Petitie!
Stichting Kunst & Cultuur Amsterdam Centrum initieert en ondersteunt met gemeentelijk geld culturele initiatieven in de binnenstad, de Jordaan en Centrum Oost. De stichting is o.a. gevormd uit de vroegere Werkgroep Kunst & Cultuur van d'Oude Stadt. Nauwelijks een jaar actief, stopt het stadsdeel feitelijk het werk. De stichting wil deze bewoners-participatie voortzetten. Steun hen. Lees meer...

MORA afl. 2
Aflevering 2 in onze serie bijzondere MORA afhandelingen. Blijf ze sturen. Laat u niet ontmoedigen, er worden ook klachten opgelost. Daarom deze keer een voorbeeld waar het goed gaat, maar ook een wel heel teleurstellende waarbij na 3 maanden... Lees meer...

Pingers gezocht
In maart start de pilot Ping if you care Amsterdam. De gemeente Amsterdam zoekt voor de periode maart en april 1000 pingers (m/v). 1000 fietsers krijgen een knop op hun fiets waarmee ze op hun dagelijkse fietsrit registreren wat ze tegenkomen. Deze informatie kan het onderzoek naar fietstevredenheid verbeteren én het fietsen aangenamer en veiliger maken. Meld je aan en ping mee. Lees meer...

Vallen
Het afgelopen jaar vielen 38.000 65-plussers in Amsterdam. Het letsel dat mensen kunnen oplopen na een valincident, heeft een enorme impact op iemands kwaliteit van leven. Met de aanpak ‘Laat je niet vallen’ maakt de GGD Amsterdam ouderen ervan bewust dat zij zelf iets kunnen doen om vallen te voorkomen. Lees meer...

Let op met e-mail of fax
Het indienen van bezwaarschriften, zienswijze of verzoeken per e-mail (of per fax) is alleen mogelijk indien het bestuursorgaan duidelijk maakt dat deze weg is geopend! Omgevingsweb bespreekt daarover een recente uitspraak. Daaruit blijkt: stuur de stukken naar het op de website vermelde e-mailadres en (dus) niet naar het e-mailadres van de betrokken ambtenaar. Lees meer...

 

 Bekijk ook:

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Kerkstraat 123
1017 GE Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05  wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier