FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 30 december 2018

Opening en Nieuwjaar
Eigenlijk zijn we al een poosje open, maar nu kunnen we de koffiekopjes en wijnglazen weer vinden. En na gebruik weer afwassen. Ons nieuwe begin in de Kerkstraat moet gevierd worden. Dat doen we tegelijk met het vieren van het nieuwe jaar. Lees meer...

Hartelijk dank
Wij willen nogmaals iedereen bedanken die een schenking heeft gedaan als bijdrage voor het opknappen van de nieuwe ruimte. Daarnaast bedanken wij natuurlijk ook het stadsdeel Centrum dat extra subsidie heeft verleend in verband met de verhoogde huurkosten en een bijdrage in de kosten van het opknappen en inrichten. Lees meer...

Parken, pleinen en commercie
Op 28 januari wordt voor bewoners een bijeenkomst gehouden in wijkcentrum d’Oude Stadt. Jes Wedemeijer, stagiair bij de SP, doet onderzoek naar het gebruik van parken en pleinen in Amsterdam voor commerciële doeleinden. Lees meer...

Evaluatie paaltjespilot
De evaluatie van de Pilot Aanpak Verkeersoverlast Oudezijde (in de buurt: paaltjespilot) is van start gegaan. Er zijn verkeerstellingen verricht en er is een enquêteformulier bezorgd bij de bewoners van het gebied (Nieuwmarktbuurt en het Wallengebied Oude Zijde). Een aantal relevante vragen ontbreken om echte conclusies te kunnen trekken. Lees meer....

Hoeft niet hard
Vrijdag 21 december 2018 ontvingen wij het rapport van de geluidstest in het Amsterdamse bos eerder dit jaar. Getest werd of maatregelen op de lijst met best beschikbare techniek behorende bij het evenementenbeleid werken. Conclusie: dat doen ze. Bewoners vrezen dat dat er toe leidt dat de al veel te hoge geluidsnormen opgerekt worden in plaats van lager worden!  Lees meer....

100 jaar Vrouwenkiesrecht
In 1919 kregen vrouwen – na 20 jaar vrouwenstrijd – kiesrecht. Landelijk, provinciaal en gemeentelijk. Deze gebeurtenis wordt in 2019 overal in het land gevierd. De start is op 1 februari 2019 in Den Haag. Lees meer...

Gebiedsplannen vervolg
In december waren de concept gebiedsplannen in nog twee vergaderingen een agendapunt. De Stadsdeelcommissie leden deelden de kritiek van de bewoners(-organisaties) op de inhoud, status en het proces van de gebiedsplannen. De  behandeling van de gebiedsplannen levert alleen maar  vraagtekens op voor bewoners en die achten hun bijdragen nu al nutteloos bij de plannen 2020.  Lees meer...

Minder auto’s kan
13 december 2018 besprak de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid twee moties over Weesper- en Valkenburgerstraat. Door een paar "knips" (zoals bij de Munt, PH-kade) blijkt het verkeer op die route spectaculair terug te dringen is, waardoor o.a. de luchtkwaliteit enorm verbetert. Bewoners willen dat de politiek nu doorgepakt en concreet start met autoluw.  Lees meer...

Renovatie metrostations
Op 12 december werd feestelijk gevierd dat de jarenlange renovatie van de stations van de Oostlijn eindelijk klaar was. Op station Waterlooplein is tot ons verdriet de vitrinekast verdwenen, waar archeologische vondsten te bewonderen waren tijdens het wachten op de metro. Metrostation CS ziet er nog uit alsof er nog gewerkt wordt en lijkt het of de muren bij de perrons wachten op invulling. Lees meer...

Bewonersparticipatie ruw gestopt
Het Stadsdeel Centrum draait de door haar zelf geïnitieerde Stichting Kunst en Cultuur Amsterdam Centrum de nek om. De stichting, die kleine subsidies verdeelt over kleinschalige initiatieven van burgers op het gebied van kunst en/of cultuur verliest de zeggenschap daarover en daarmee haar bestaansrecht. Lees meer...

Evaluatie Leefstraat
De gemeente organiseerde 3 december een middag voor buurtgenoten rondom de Noorderdwarsstraat. De Noorderdwarsstraat mocht eind van de zomer van de gemeente een maand lang autovrij zijn. Niet iedereen vond dat leuk. De initiatiefnemers hadden meer overleg moeten plegen, maar juist door deze bijeenkomst willen alle bewoners samenwerken naar een gewenste toekomst van hun sociale buurt.  Lees meer...

Licht
Lampjes van lantaarnpalen vervangen duurt te lang. Na de eerste melding werd het lampje pas na 23 dagen vervangen. Te lang in een donker park. Aan de ambtenaar ligt het niet en ook de politiek staat voor veiligheid, maar de afspraken met de aannemer moeten beter; die kan nu vervangen wanneer hij wil. Lees meer...

 

 Bekijk ook:

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Kerkstraat 123
1017 GE Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05  wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier