FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 30 november 2018

d’Oude Stadt open
Sinds september 2018 zit d'Oude Stadt op de nieuwe plek: Kerkstraat 123. Het eerste opknapwerk was begin november klaar. Op 15 november kwamen alle spullen uit de opslag. De deuren zijn sinds 20 november open voor inloop. Vergaderingen kunnen ook weer plaatsvinden en ook het juridisch spreekuur is weer begonnen. Lees meer...

Nieuwe Wijkraad
Het Wijkcentrum was nog niet open, maar maandag 5 november 2018, tussen de verfspullen, werd de nieuwe wijkraad gekozen voor de komende drie jaar. De huidige voorzitter meldde in het welkomstwoord dat de belangrijkste waarde van d’Oude Stadt de wijkraadsleden en vrijwilligers zijn. Zij maken immers het wijkcentrum, samen met alle bewoners uit hun buurt. Lees meer...

Eerste ronde 
Dinsdagavond 20 november besprak de stadsdeelcommissie Centrum de concept Gebiedsplannen C-oost en C-west 2019. De commissieleden vonden de plannen in meerderheid wel prima. De bewoners niet en die spraken massaal in. Aanwezig waren veel wijkraadsleden van d’Oude Stadt, waarvan een aantal inspraken. De tweede ronde bij de stadsdeelcommissie is op 4 december. Lees meer...

Nota Varen
Het college van B en W geeft de Nota Varen (Deel 1) vrij voor inspraak. De nota draait om nieuw vaarbeleid voor de aanpak van drukte en overlast op en aan het water. Ook over een vergunningenbeleid voor de passagiersvaart. De werkgroep water is niet blij met de verhoging van het vergunningplafond naar 550 vaartuigen en spreekt over legaliseren. Juist omdat het 'n oorzaak was van de drukte op het water. Lees meer....

Burgerdialoog
De gemeente gaat met Amsterdammers de dialoog aan over de Botenparade van de Pride. De dialoog gaat via een enquête. Of deze enquête bijdraagt, ligt aan de antwoorden. Het is een eerste ronde. Wij roepen u op deze enquête in te vullen. Doe het snel: het evenementenbureau zegt dat er niet meer dan 2000 mensen mee mogen doen. Lees meer....

Samen Meten
Dataportaal ’samenmeten.rivm.nl’ combineert sensordata van de leefomgeving gemeten door burgers, decentrale overheden en anderen. Deze site heeft nieuwe mogelijkheden en wordt verder uitgebreid. Door innovatie van ICT en zeer betaalbare sensoren, kan iedereen steeds beter zelf de kwaliteit van de leefomgeving meten. Zo toont zelfmeten positieve effecten aan op fijnstof van Sinterklaas door de Valkenburgerstraat. Lees meer...

Fietsersgedrag
Dat de voetgangers steeds meer in het gedrang komen is bekend. De trottoirs vertonen steeds meer achterstallig onderhoud, hobbels, kuilen, kapotte klinkers en tegels. Afvalbakken en verkeersborden die vele centimeters vanaf de stoeprand staan en dan ook mooi dienen als fietssteunen, het uitwaaieren van terrassen waar nauwelijks handhaving op is: er blijft weinig trottoirruimte over. Lees meer...

Weer die paaltjes
Het wil maar niet lukken met de paaltjespilots. Ontevreden autobezitters, ontevreden niet-autobezitters. Bewoners die ’s avonds uitgaan kunnen niet met een taxi thuis komen, ze moeten lopen. Of pas na 6 uur in de ochtend naar huis gaan. De een slaapt gelukkig weer, nu ligt de ander weer wakker. Wij horen ook van problemen met paaltjes bij de Blauwburgwal. Ongelukken. Lees meer...

Uitspraak AOA 2017
De Stichting Natuurbescherming ZO ontving een positieve uitspraak van de Bestuursrechtbank Amsterdam over het beroep tegen de verleende omgevingsvergunning voor het evenement Amsterdam Open Air 2017. Het beroep is gegrond verklaard, het omstreden besluit is vernietigd en het college is veroordeeld in de proceskosten. Lees meer...

Mokum Reclaimed
Mokum Reclaimed diende op 15 november 2018 de vergunningsaanvraag in voor het evenement Het Jaar van het Park en Plein; het duurzaamste festival ooit. Mokum Reclaimed, wil zo bevorderen dat parken en pleinen in 2019  zoveel mogelijk dagen vrij en gratis toegankelijk zijn voor bewoners en bezoekers, zonder overlast van evenementen en activiteiten. Lees meer...

Overlast Metro
Eerder berichtten wij u al over de overlast van geluid en trillingen die de Metro veroorzaakt in de Nieuwmarktbuurt. De ombudsman heeft op 8 november per e-mail bewoners bericht over een onderzoek. Dat is het zoveelste onderzoek. Uitgezocht wordt of dit nieuwe onderzoek intern dan wel extern is (wat wel wat uitmaakt voor het vertrouwen in de uitkomst). Lees meer...

Update Paaltjespilot
Wij ontvingen van Bas Regenbogen, omgevingsmanager Pilot Aanpak Verkeersoverlast Oudezijde, een update. Dat heeft te maken met een aantal aanpassingen in de pilot, mede omdat sinds afgelopen vrijdag 2 november de route langs de Amstel is heropend. Dit verandert ook de verkeerscirculatie in het gebied en leidt tot aanpassingen in de pilot. Lees meer...

Napolitaans?
Van een bewoner kregen wij een ingezonden brief. Die gaat over een schoonmaker van Stadsreiniging op de Nieuwmarkt, die druk doende was een onvoorstelbare glaszooi rondom de glasbak op de kop van de Kloveniers-burgwal op te ruimen. Het bestuur had in zijn oneindige wijsheid – en dus uit bezuiniging – besloten de glasbakken slechts een keer per week te laten legen. Lees meer...

Amstel open, Munt dicht
Tijdens het openingsfeest op 1 november regende het onafgebroken, maar dat mocht de pret niet drukken. Er kan weer gewandeld en gereden worden langs de Amstel tussen Blauwbrug en Munt. De Munt is weer voor autoverkeer, afgesloten. De openbare ruimte is opgeknapt, er is een onopvallend fietspad en voetgangers kunnen aan weerszijden van de straat goed terecht. Lees meer...

Behoud het huurrecht
Met het Manifest Passend Wonen vragen 23 corporaties aan de minister om een fundamentele wijziging van het huurrecht. Dat tast de rechtszekerheid van huurders aan. Flexibele huurcontracten, huurverhogingen en gedwongen verhuizingen zijn het gevolg. Dit mag niet doorgaan! Teken de petitie: Behoud het huurrecht; geen huurverhogingen of gedwongen verhuizingen Lees meer...

 

 Bekijk ook:

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Kerkstraat 123
1017 GE Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05  wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier