FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 30 juni 2018

Nog meer verkeer
In een eerder artikel berichtten wij over de verkeersomleiding via de Nieuwmarkt, vanwege de herinrichting van de Amstel tussen Blauwbrug en Munt. Wij schreven dat bewoners niet blij zouden zijn. “Niet blij” bleek veel te zwak uitgedrukt, het werd rampzalig. Het dramatische vervolg. Lees meer...

Geef om leefbaarheid
Wij riepen eind mei bewoners op om mede-financier te worden van de hoger beroepszaak over geluidsoverlast bij evenementen in Amsterdam. Het streefbedrag is € 4.000,–. Bij de Raad van State rechtbank pleiten wij voor een aanvaardbaar geluidsniveau, zodat bewoners zich binnenshuis op z’n minst normaal verstaanbaar kunnen maken.  Lees meer...

Stem van Centrum
Hij bestaat nog, de website waar u stemmen voor of tegen uw goede ideeën/plannen kunt krijgen van mede-amsterdammers. Meeste stemmen gelden, en het winnende plan/advies wordt voorgelegd aan de stadsdeelcommissie. Lees meer...

Raadsel van Amsterdam
In het centrum heeft de gemeente op plekken een alcoholverbod ingesteld. Bewoners en ondernemers zijn het met elkaar eens: alcoholverbod handhaven! De gemeente wil het verbod nu niet handhaven. Begrijpt u het nog?  Lees meer...

Grachten van Smaragd

Vrijdag 22 juni kregen in de Hugo de Grootgracht drie woonboten tegelijk een groen dak. Grachten van Smaragd, een bewonersinitiatief, hielp bij de realisatie. Geïnteresseerden konden zelf zien hoe makkelijk dat gaat. In alle variaties: zelf aanleggen, laten doen, plat dak, schuin dak. En nu met subsidie. Lees meer...

Locatie
Op vrijdag 22 juni was in VoxPop op het voormalig Binnengasthuisterrein de ontwikkeling van het Universiteitskwartier onderwerp van WeMakeThe.City. Onderdeel van het programma was een excursie naar de verschillende gebruikers van het gebied. Wijkcentrum d’Oude Stadt is daar een van en werd ook bezocht. Lees meer....

Ademruimte in de Stad
WeMakeThe.City, een internationaal stedelijk innovatie-festival, organiseerde op donderdag 21 juni in Pakhuis de Zwijger een gesprek over ademruimte in de stad, met de ondertitel: een nieuwe lente, meer schone lucht? Deelnemers aan het gesprek waren deskundigen, de politiek, ondernemers en belangenbehartigers voor schone lucht, waaronder d'Oude Stadt. Lees meer...

Burgers meten geluid
Sinds april 2017 werken de Waag Society, samen met de Ombudsman en d’Oude Stadt, aan een project geluidmeten door burgers. Een doel van ons gezamenlijke project is beter beleid, maar ook betere, snellere handhaving. Gemeente ambtenaren waren uitgenodigd voor twee bijeenkomsten in juni. Doel: op meerdere plekken in Amsterdam pilots starten en een onafhankelijk burgermeetnetwerk rond geluid opzetten. Lees meer...

Test evenementengeluid
Op woensdag 20 juni jl. vond in het Amsterdamse Bos een uniek evenement plaats. In opdracht van het Stedelijk Evenementenbureau van de gemeente organiseerde Event Akoestics een dag om muziekinstallaties te testen. Het ging daarbij om te luisteren of de maatregelen op de zogeheten BBT lijst (best beschikbare techniek) werken en kan worden uitgebreid.  Lees meer...

S100
Waarom de resultaten van een kentekenonderzoek uit 2016 publiceren? Omdat we de gegevens nu pas hebben. Op de S100 (Stadhouderskade, Nassaukade) rijdt 40 tot 60% doorgaand verkeer. Nog afgezien van de gepresenteerde "oplossing", is het onbegrijpelijk dat deze cijfers zo lang op de plank hebben gelegen. Lees meer...

Zitting Raad van State
Donderdag 7 juni stond d’Oude Stad namens 10 bewoners voor de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Deze bewoners wonen en/of werken tegenover een  stikstodioxide(NO2)meetpunt van de GGD en hebben o.a. bij de gemeente Amsterdam en Ministerie gevraagd om handhaving van de normen luchtkwaliteit. Bij de rechter is gesproken over de afwijzing van de handhaving, omdat "de wet er niet in voorziet".  Lees meer...

CityTree vertraagd 
Het projectteam van de gemeente dat de CityTrees laat plaatsen, bericht dat de planning is vertraagd. Het wordt september. Het project gaat niet eens meer om verbetering van het leefklimaat, maar om een "laboratoriumproef" of 8 CityTrees wel werken. Bewoners zetten inmiddels in op echte bronaanpak, dus minder verkeer door hun straat. Lees meer...

Ingezonden brief
Een buurtbewoner over het niet gehandhaafde alcoholverbod in het Wallengebied en de honderden dronken toeristen, die schreeuwend en zingend door de buurt lopen. Met veel te goedkope supermarkt biertjes kan geen enkele kroeg concurreren. Meer handhaven gaat het omzetverlies voor de horeca tegen. De horeca kan dan terrassen verkleinen, waardoor voetgangers meer loopruimte krijgen.  Lees meer....

 

 Bekijk ook:

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier