FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 30 april 2018

Stadswandeling
Ontdek woensdagmiddag 23 mei het Mr. Visserplein te voet. Loop naar en rond het Mr. Visserplein en luister met koptelefoons naar soundtracks die speciaal voor het plein zijn gemaakt. Dit naar aanleiding van de tentoonstelling Geluid al Stadmaker, waaruit blijkt hoe bepalend geluid is voor de kwaliteit van het verblijfsklimaat. Vertrek om 16:00 uur vanaf d’Oude Stadt.  Lees meer...

Verkeersbesluit
Met een verkeersbesluit wil de gemeente de verkeersoverlast (lees taxi) in het gebied Oudezijde aanpakken. Het is een pilot die duurt van 3 mei 2018 tot eind oktober 2018. Het besluit ontlast de ene buurt, maar de andere buurt krijgt er extra overlast bij. d’ Oude Stadt heeft bezwaar gemaakt.  Lees meer...

MUPI bezwaren
De werkgroep Buitenreclame heeft al twee jaar z’n handen vol aan de digitale mupi’s. Niet perse omdat digitaal slecht zou zijn, maar omdat de gemeente Amsterdam denkt dat we er niet genoeg van kunnen hebben. Omdat het stadsdeel Centrum een vergunning heeft afgegeven voor het plaatsen, resp. legaliseren van maar liefst 28 digitale mupi’s is voor ons de maat vol. En niet alleen voor ons.  Lees meer...

Stakeholderdialoog
Woensdag 25 april waren meer dan 40 bewoners aanwezig in d’Oude Stadt. Adriaan Krans begeleidt de stakeholderdialoog passagiersvaart. Zijn doel is een advies aan de wethouder voor nieuw beleid. De contouren van een advies tekenen zich af en het wordt nu voorgelegd en toegelicht aan een bredere groep bewoners. Voor 15 mei gaat het advies naar de wethouder. Lees meer...

Ingebruikname Lift Pentagon

De vlag kan eindelijk uit. De eerdere planning liep uit. Op 25 april is de nieuwe lift, aangebouwd aan het Pentagon, in werking gesteld voor de bewoners. Een bijzonder initiatief van bewoners, stadsdeel en Stadgenoot. Naar verwachting vindt de officiële opening in juni plaats. Lees meer...

Aan het toekomstig bestuur
Dinsdag 24 april konden bewoners hun wensen kwijt bij de deelnemers aan de coalitiebesprekingen. Dat kon op vier locaties. Bij Pakhuis de Zwijger zat Rutger Groot Wassink voor. Tientallen bewoners spraken hier hun verzoeken uit aan het toekomstig bestuur. Lees meer....

Zitting Geluidhinder
Dinsdagochtend 10 april in alle vroegte was dan eindelijk de zitting om evenementenvergunningen uit 2016 en 2017 (Pride). De discussie ging vanwege het tijdsverloop over het procesbelang 2016. Daarna kwamen inhoudelijke argumenten voor de vergunning 2016 in relatie tot de vergunning 2017 en komende evenementen ruimschoots aan bod. Lees meer...

Schikking
Vrijdag 6 april om 9:30 uur stond d’Oude Stadt samen met zo’n 15 supporters voor de rechtbank. Twee dagen voor de zitting kwam het bericht van het stadsdeel dat het wijkcentrum meer subsidie kan krijgen voor nieuwe huisvesting. De partijen hebben in goed overleg afgesproken dat het wijkcentrum voor 1 september 2018 vertrekt. Lees meer...

Grachtenmonitor 2017
In de Grachtenmonitor leest u wat Waternet in 2017 heeft gedaan op de grachten. Deze monitor werd op zaterdag 28 april gepubliceerd. Het gaat vooral over de vergunningen die ze hebben verleend, de handhaving en het meten van overlast. De opgenomen cijfers betreffen uitsluitend de cijfers zoals deze bij Waternet bekend zijn.  Lees meer...

Actie voor schone lucht
Zaterdagmiddag 21 april vroegen Luchtwachters in de Valkenburgerstraat uw handtekening voor schone lucht. Doe mee en teken ook! Deze petitie zal Milieudefensie begin 2019 gaan aanbieden aan de landelijke en lokale overheid. Daarnaast plaatsten ze op de Valkenburgerstraat het tweede Verkeersbord in Amsterdam: Let, op! Ongezonde Lucht!  Lees meer...

Milieudefensie bij hof
9 april zat Milieutensie opnieuw in de rechtszaal voor gezonde lucht. Het was de zitting bij het Gerechtshof Den Haag over het hoger beroep van de staat tegen het gewonnen kort geding om gezonde lucht. De Staat heeft tegen slechts een onderdeel beroep aangetekend en wil kennelijk gewoon blijven vervuilen. Lees meer...

Grastegels? 
In onze Nieuwsbrief van januari 2018 berichtten wij over een aardig idee in de Stem van Oost over grastegels op parkeerplekken. Wij vroegen ons af of het plan een goed idee was voor alle stadsdelen, dus ook het Centrum. Dat blijkt in iedere geval voor het Centrum niet zo te zijn. Lees meer....

 

 Bekijk ook:

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier