FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 31 januari 2018

Autoluw III
Maandag 19 februari organiseert d’Oude Stadt een thema-avond met als titel Autoluw III. Dit college startte met het autoluw maken van het Muntplein. Er komen meer plekken waar afsluitingen gepland staan. Hierdoor hou je het onnodig /doorgaand verkeer weg. Kan dat beter? Blijft de buurt bereikbaar (voor bewoners, ondernemingen, bezoekers, etc.)? Aanvang 20:00 uur. Lees meer...

Illegale sloop beloond?
19 februari 2018 vanaf 17:30 tot 19:30 uur organiseert de gemeente in De Kleine Komedie (Amstel 56-58) een voorlichtingsbijeenkomst over een nieuwe club in de binnenruimte van de driehoek Halvemaansteeg/Amstel/Reguliersbreestraat. Een vergunning is niet afgegeven, maar er is al wel illegaal gesloopt. De horecaondernemer neemt de gelegenheid te baat om nóg hoger, dieper en breder te gaan bouwen. Lees meer...

Filmavond
Vrijdag 2 februari 2018 wordt vanaf 20:00 uur een filmavond georganiseerd in wijkcentrum d’Oude Stadt. Vertoont worden wereld premières van Anna Abee. Het gaat om de 6 minuten durende kunstfilm Food (2003) en anderhalf uur durende detective De ontvoering (2003). Die film is opgenomen in Amsterdam volgens het Dogma principe. Lees meer...

Gemeenteraadverkiezing

Er is een bijzondere verkiezingskrant verkrijgbaar en er zijn al heel veel debatten gepland. Om u er maar aan te herinneren dat er op 21 maart verkiezingen zijn voor de gemeenteraad, en dat die belangrijk zijn voor u en de stad.

Wij geven een kort overzicht en waar u informatie kunt vinden. Lees meer...

Stadsdeelverkiezingen
21 maart zijn ook de verkiezingen voor de stadsdeel-commissies, die in de plaats komen van de huidige bestuurs-commissies. U kunt stemmen op kandidaten van politieke partijen, maar ook op bewonersgroepen en individuele bewoners. U kunt zich nog kandidaat stellen tot 5 februari. d’Oude Stadt wil graag nu al extra bekendheid aan hen geven. Wellicht willen lezers praktische hulp bieden aan kandidaten bij de campagne of anderszins. Lees meer...

Grote Binnenstad Debat
Maandag 5 maart om 20:00 uur, organiseert de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) het Grote Binnenstad Debat in pakhuis De Zwijger. De lijsttrekkers van zes partijen zullen met elkaar in discussie gaan over het beschermd stadsgezicht, de openbare ruimte inclusief het water, en de (dis)balans in de binnenstad van drukte en leefbaarheid. Lees meer...

Groot Waterloo stiller!
d' Oude Stadt riep vorige maand op zienswijze in te dienen op het: “Ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo” en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder”. In een buurt met te veel verkeer en de herrie daarvan wil de gemeente meer verkeersgeluid toestaan. d' Oude Stadt heeft zelf een zienswijze ingediend met hulp van de NSG. Ook als voorbeeld voor andere buurten. Lees meer...

2e Rondje Stopera
Op 24 januari startte het 2e Rondje Stopera met sprekers. Een moeder, met kind, sprak haar bezorgdheid uit over de luchtkwaliteit in Amsterdam en kondigde alvast het volgende Rondje Stopera op 14 februari aan. Daarna volgde twee Raadsleden en Dago Wellink namens het Longfonds. In de Raad werd op het moment van lopen gesproken over het beleidskader Verkeersnetten. Aangekondigd werden moties. Dat veranderde het plan. Lees meer...

Peukenrapers
Van een betrokken bewoner ontvingen we een kopie van zijn Raadsadres & OPEN BRIEF. Hij vindt het complete onzin dat  medewerkers van de gemeente of in opdracht van de gemeente worden ingezet om op straat peuken op te rapen met een raapstok bij horecabedrijven. Terwijl ondernemers verplicht zijn om de stoep in een straal van 25 meter van hun zaak schoon te houden. Lees meer...

Milieudefensie in beroep
Milieudefensie tekende 23 januari beroep aan tegen het tussenvonnis van de rechtbank van 27 december in de  bodemprocedure voor gezonde lucht. De rechters wezen daarin inhoudelijk alle eisen af. Ook waren er vragen over de ontvankelijkheid van veel mede-eisers. Milieudefensie heeft zeer veel moeite met deze uitspraak, ook omdat de Kort geding-rechter hen wel in het gelijk stelde. Lees meer...

Drukte en kaas
In 2016 besloot de gemeente tot maatregelen tegen de toenemende drukte en overlast door het toerisme. Maar verder? Jiri Haanen, NRC verslaggever, sprak met centrumbewoners van Pretpark Amsterdam, Wij-Amsterdam en een wijkraadslid van d’Oude Stadt. Zijn artikel stemt niet echt vrolijk. Wel is er een juridische overwinning geboekt op winkels gericht op slechts  toeristen.  Lees meer...

Als muziek in de oren
Het Pianola Museum dreigt ook uit zijn pand gezet te worden. De gemeente zet dat pand te koop. Betrokkenen hebben op 11 januari bij de raadscommissie Jeugd en Cultuur ingesproken. Daar is afgesproken dat dit behandeld wordt op een ander moment. Wethouder Litjens greep in en er lijkt voorlopig even goed nieuws. Maar of de liefhebbers nu opgelucht kunnen ademhalen? Lees meer...

Zuidertoren Herboren
Vrijdag 19 januari 2018 om 16:30 uur vond in huis De Pinto de opening plaats van de nieuwe vitrine-expositie ‘De Zuidertoren Herboren’. Na de opening wandelde men langs de vitrines in de Sint Antoniesbreestraat. Terwijl de bijeenkomst eigenlijk was bedoeld als feestje vanwege de expositie lag de nadruk veel meer op de toren zelf. Niet verwonderlijk. Lees meer....

Evenementen in Cie AZ
11 januari spraken 37 belanghebbenden in bij de commissie Algemene Zaken over het "nieuwe" evenementenbeleid.  Het Parool van 12 januari gaf daarvan een goed verslag. Met helaas een kleine maar belangrijke misser. Het college heeft niet een maximumintensiteit vastgesteld van 85 dB(C). Dat is slechts een basisnorm. Het maximum is echt 95 dB(C) op de gevel (van woningen enz.).  Lees meer....

Goed Nieuwjaar
Woensdag 10 januari was de nieuwjaarsreceptie van d’Oude Stadt. De opkomst was als vanouds en het was heel geslaagd. Voordat het glas geheven werd blikte de voorzitter terug. Over de problemen met de huisvesting, de onmisbare vrijwilligers, de bezettingsgraad en de subsidie. Als verrassing werd Saar Boerlage voorgedragen om een plek te krijgen in het Poortersboek. Lees meer....

Grastegels
Gewoon gras tussen de straatstenen. Op de website Stem van Oost stond het pleidooi van Frank van Groen om de stad wat te vergroenen en vooral: betere opvang van regenwater. Als dit inderdaad een goed plan is, dan is het natuurlijk een goed plan voor ALLE stadsdelen. Wie wil dit voor ons oppakken? Uiteraard in samenwerking met Frank van Groen. Lees meer...

Autodelen
Het college van B&W heeft de conceptversie van de Agenda Autodelen vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt tot en met 13 februari. Autodelen zorgt voor een verlaging van het gemiddelde autobezit en draagt bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. Dat laatste lukt zeker als deze deel/huurauto elektrisch rijdt. Lees meer...

Deelfiets
De gemeente wil beleid op de deel/huurfiets. Om het gebruik goed te regelen. Het gaat om een proef van maximaal 3 jaar. Dat is om te leren en om het beleid tussentijds aan te passen. Onderdeel is een parkeerverbod voor deelfietsen in o.a. het gehele centrum. Inspraak is nog mogelijk tot en met 16 februari 2018. Lees meer....

 

 Bekijk ook:

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier