FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 31 december 2017

De beste wensen
Een goede jaarwisseling en de beste wensen voor 2018.

                          En niet vergeten:

Nieuwjaarsreceptie woensdag 10 januari 2018
van 17:00 – 19:00 uur 
Lees meer....

Autoluw III
Maandag 19 februari organiseert d’Oude Stadt een thema-avond met als titel Autoluw III. Het gaat over het steeds drukker wordende verkeer in de stad en de (niet) genomen maatregelen door dit college tot nu toe. Aan deze avond werken alle buurtorganisaties uit het centrum mee. Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren aan de discussie. Meld u alvast aan. Lees meer...

Gesjoemel
Het "nieuwe "evenementenbeleid stelde B&W in december vast, nadat er 315 zienswijzen waren ingediend. In januari zijn 3 openbare bespreekmomenten inclusief in de gemeenteraad. Van het oorspronkelijke stuk vorig jaar staat er bijna  alles nog net zo in, inclusief de sjoemelcorrecties en het gesjoemel met de straatbreedtes. Terwijl nieuw onderzoek maximaal 65 dB(A) en 80 dB(C) bepleit. Lees meer...

Inspraak Waterlooplein
De bestuurscommissie van stadsdeel Centrum heeft het voorlopig ontwerp Waterlooplein inclusief een plattegrond voor de markt, vrijgegeven voor inspraak. U kunt schriftelijk (uiterlijk 10 januari 2018) uw zienswijze indienen.
Een paar voorbeelden van reeds gehoorde kritiekpunten...  Lees meer...

Stop Bomenkap
Meer dan 30 bomen worden gekapt in het parkje langs de Weesperstraat, voor de Hoftuin. Reden van de kap is het aangepaste ontwerp van het Holocaust Namenmonument dat daar moet komen. En dat terwijl de Gemeenteraad had ingestemd met een monument én behoud bomen. Het kappen druist in tegen het groen en milieubeleid. Bewoners zijn een petitie gestart om bezwaar te maken. Lees meer...

Groot Waterloo
Sinds 22 december ligt op het stadhuis ter inzage het: “Ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo en ook het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder”. Het verhogen van de geluidsnormen "omdat het anders niet past" is stuitend, nu bewoners juist aandrongen op maatregelen, die nu niet worden genomen omdat "die te bezwaarlijk zouden zijn"...  Lees meer...

Inspraak op deelfiets
Fietsen is gezond. Tegelijkertijd wil de gemeente minder geparkeerde en stilstaande fietsen op straat. De gemeente ziet een oplossing in deelfietsen. Ja, diezelfde fietsen die eerst “geduld” en toen toch met groot vertoon van de straat gehaald werden. De gemeente wil beleid en u mag daarop inspreken tot en met 16 februari 2018. Lees meer...

Wormenhotels
Zes weken geleden werd de inzameling gestart voor een ‘wormenhotel’ op de Bantammerbrug, een bak waarin wormen van groente-, fruit- en tuinafval compost maken. Diverse giften zijn binnengekomen. Inmiddels is er een hoofdsponsor. De inzamelingsactie loopt tot 31 januari. Geef voor dit originele, gedurfde buurtinitiatief en geef ook voor andere wormenhotels! Lees meer...

Domper
In het tussenvonnis van 27 december in de bodemprocedure van Milieudefensie en 57 Nederlanders oordeelt de rechter dat Nederland niet voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit, maar dat valt de Staat op dit moment niet te verwijten. De rechter geeft (mede-)eisers de gelegenheid om extra bewijs te leveren voor hun schade.  Lees meer...

Eerste Rondje Stopera
Woensdagavond 20 december om 19.30 uur namen zo’n 80 betrokken Amsterdammers voor het stadhuis deel aan het eerste Rondje Stopera. Terwijl binnen de gemeenteraad vergaderde. De aanwezigen kwamen omdat de luchtkwaliteit in Amsterdam ongezond is. Desondanks doen  bestuurders er niets op uit. Het volgende Rondje Stopera is 24 januari 2018 om 19.30 uur. Zelfde plek. Komt allen. Lees meer...

Vraag maar niets meer
Laatst kregen we weer zo’n enquête. Van AmsterdamCity, “de stem van de ondernemer”. Over drukte en balans. Braaf riepen we mensen op om hem in te vullen.......
De eerste vraag: Woont u in Amsterdam, OF onderneemt u er? OF werkt u er? OF studeert u er? Een combinatie kan niet. Je zal toch als hard werkende Amsterdamse ondernemer een avondstudie doen. Lees meer....

Ouderenvriendelijk?
Op 8 december heeft de Ouderen Advies Raad Centrum een goed bezocht symposium gehouden over Mobiliteit Buitenshuis met de titel: Van scheve stoeptegels tot ‘Dat lossen we samen op’ oftewel: “Hoe ouderenvriendelijk gaan we Amsterdam Centrum maken?”  De conclusie van korte presentaties van HVA studenten en van wandelingen door verschillende buurten: er is heel veel mis. Lees meer....

Meten met RIVM
Het RIVM organiseerde 6 december het symposium Samen Meten. Daar deelden gemeenten en burgers hun ervaringen met het (zelf) meten van het milieu. Dat gaat niet alleen over luchtkwaliteit maar ook over geluid(soverlast), temperatuur, waterkwaliteit, straling. In Amsterdam meten RIVM samen met de Waag Society en bewoners tijdens deze jaarwisseling fijnstof van het afgestoken vuurwerk. Lees meer....

Kluit
Vrijdagmiddag 1 december 2017, in de vrieskou, was er een heus oploopje op het Markenplein. Wethouder Pieter Litjens onthulde de eerste van acht CityTrees; panelen met aan beide kanten een filter van mos en plantjes, dat de fijnstof, CO2 en stikstofoxiden (NO2) opneemt. Kosten € 200.000,-. Milieuwetenschappers verwachten er niet veel van, aldus het Parool. Bewoners niet echt blij. Lees meer...

Houtstook
Wie aan fijnstof denkt, denkt aan (zwaar) dieselverkeer. Onderschat wordt echter de gevolgen van houtkachels en open haarden. Bij de open haard en de houtkachel komt zoveel fijnstof vrij, dat niet alleen de verre omgeving risico’s loopt door de schadelijke rook, maar ook de gebruiker binnenshuis. Bij de verbranding van hout komen ook andere schadelijke stoffen vrij. Lees meer....

Geef met korting
Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met een ANBI-status hoeft over giften, legaten en erfstellingen aan het Wijkcentrum voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) geen belasting betaald te worden. U kunt uw donatie in mindering brengen op uw belastingaangifte. Wil u dit jaar belastingvoordeel, zorg dat u gift uiterlijk 31 december is afgeschreven. Lees meer....

 

 Bekijk ook:

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier