FacebookTwitter
First image

Nieuwsbrief 30 november 2017

Goed nieuws?
Op 3 november 2017 besliste de rechter positief op ons verzoek om tot 1 april 2018 te mogen blijven zitten in de Nieuwe Doelenstraat. Die uitspraak geeft ons tijd om verder te zoeken naar een passende ruimte. Echter op 7 november wees de bestuurscommissie ons verzoek om een hoger subsidiebedrag voor 2018 af. Wel bleek er ruimte om onder voorwaarden een nieuw verzoek te doen. Lees meer....

Scheve stoeptegels
d’Oude Stadt wijst u graag op de UITNODIGING van de Ouderen Advies Raad van Amsterdam Centrum, samen met drie stadsdorpen in Amsterdam Centrum en de Hogeschool van Amsterdam, voor een symposium op 8 december: Van scheve stoeptegels tot ‘Dat lossen we samen op’ oftewel: “Hoe ouderenvriendelijk gaan we Amsterdam Centrum maken?” – 2e ronde.  Lees meer...

Buurtgesprek
Barbera Lavell, gebiedscoördinator Westelijke binnenstad nodigt buurtbewoners en ondernemers uit voor het buurtgesprek Westelijke Grachtengordel. Datum 13 december, om 17.00 tot 20.00 uur in De Rode Hoed. Onderwerpen o.a.: Diversiteit Winkelaanbod, Walmuurvernieuwingen, Taskforce schone zomer, De Entree, werkzaamheden Westertoegang. Lees meer...

Buurtparkeren.nu
De initiatiefnemers van Buurtparkeren informeren buurtbewoners en ondersteuners / sympathisanten dat zij het stokje willen overdragen. Het plan Buurtparkeren is nog steeds een praktische en effectieve oplossing voor parkeer- en zoekverkeerproblemen en is – gezien de alsmaar toenemende drukte – zelfs nog actueler dan 4 jaar geleden. Echter de politiek……..  Lees meer...

Hinderbeleid
Op initiatief van de fractie van de Partij voor de Dieren waren donderdagavond 23 november zo’n 25 personen aanwezig in d’Oude Stadt om te praten over het Nieuwe Evenementen-beleid. Niet alleen over de geluidshinder in de binnenstad, maar ook in parken en de negatieve effecten daar voor flora, fauna, bezoekers en het budget van parkbeheerders.  Lees meer...

Raadsadres
De bewonersraad Nieuwmarkt-Groot Waterloo vergaderde 9 november in de Boomsspijker. Op de agenda stond het nieuwe Bestuurlijk Stelsel. De Bewonersraad besloot na de presentatie unaniem van zijn afkeuring blijk te geven door een raadadres te sturen. Dat raadadres Bestuurlijk Stelsel willen wij u niet onthouden. Lees meer...

Experimenteren
In de Valkenburgerstraat rijdt te veel verkeer. Daardoor is de lucht ongezond. Bewoners zijn al jaren in gesprek met de gemeente over de luchtkwaliteit. Voorstel van de ambtenaren voor de korte termijn: geen minder verkeer, maar 8 CityTrees plaatsen en gedurende 8 maanden verder niks hoeven doen! Dat is experimenteren met bewoners. Lees meer....

Mensenrecht
Niemand zal het verbazen dat gezonde lucht een mensenrecht is, behalve politici. Die draaien er om heen, sjoemelen feitelijk met de gezondheid van bewoners, of experimenteren liever, dan doortastende keuzes maken. Milieudefensie accepteert de lakse houding niet meer en daagde de staat. De zitting was 14 november. Lees meer...

Onverrichter zake
Dinsdag 14 november stond op de rol bij de rechtbank Amsterdam de vergunning van de uitzondering aller evenementen (EuroPride 2016). Iedereen was aanwezig, drie rechters!, de gemeente, AGP, de Omgevingsdienst en uiteraard  d’Oude Stadt samen met advocaat en geluidsdeskundige en bewoners(organisaties). Toch werden we allen weer weggestuurd.  Lees meer...

Valincidenten
In de Nieuwmarktbuurt is door studenten van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar de beleving van omgevingsfactoren door ouderen in relatie tot valincidenten en angst om te vallen. Ook is bepaald hoe die beleving hun mobiliteit, gedrag buitenshuis en ook hun activiteiten en participatie beïnvloedt. De onderzoekers vinden dat de gemeente andere keuzes moet maken. Lees meer...

Wormenhotel
Wijkcentrum d’Oude Stadt en tientallen individuele bewoners en ondernemers zijn een heuse crowdfunding-actie gestart voor een wormenhotel op de Bantammerbrug. Gedacht wordt aan een hele hotelketen in de hele stad. Via de d'Oude Stadt is schenken belastingtechnisch voordelig. Wellicht een idee voor andere buurtinitiatieven?. Lees meer...

IDFA in d’Oude Stadt
De organisatie van het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) was twee weken in d'Oude Stadt.  IDFA maakte van maandag 13 t/m zondag 26 november gebruik van een groot deel van onze voorzaal. Bij de ingang was de vrijwilligersbalie ingericht, waar vrijwilligers o.a. hun badge, kaarten en T-shirts konden ophalen. Lees meer....

Touringcar Transitieplan
Wethouder Litjens heeft aan de Werkgroep Touringcar een informatiebrief gezonden over het Touringcar-Transitieplan. Het plan is een uitwerking van een motie uit 2014! Touringcars worden niet meer toegelaten tot de binnenstad, tenzij zij daar een bestemming hebben. Lees meer....

Bezwaar misschien?
De gemeente maakt aanvragen voor een besluit bekend. Je mag je mening geven (zienswijze). Normaal krijg je na het besluit 6 weken om bezwaar te maken. Soms is snel handelen nodig. Dat termijnen niet worden gehaald, heet dan overmacht. Maar het kan toch niet dat een evenementen-vergunning wordt afgegeven op 31 oktober en het evenement 5 dagen later plaatsvindt? Lees meer...

Geef met korting
Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met een ANBI-status hoeft over giften, legaten en erfstellingen aan het Wijkcentrum voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) geen belasting betaald te worden. U kunt uw donatie in mindering brengen op uw belastingaangifte. Om dit belastingjaar voordeel te hebben moet uw gift voor 31 december overmaken. Lees meer....

 

 Bekijk ook:

         

Faciliteiten & mogelijkheden

Het wijkcentrum beschikt over wifi, PC’s, printers, scanners, kopieermachines en biedt vergaderruimte voor bewoners-  en buurtgroepen en buurtinitiatieven. 
Lees meer....

Agenda
Het overzicht van de bijeenkomsten in het Wijkcentrum.
Lees meer....

Contact en route

Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
telefoon: 020 – 638 22 05 wijkcentrum@oudestadt.nl
Lees meer....

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier