Gepland

Illegale sloop beloond?

Een noodkreet van Stichting de Nachtwacht, “waakhond leefbare omgeving Rembrandtplein”: het voornemen bestaat om een nieuwe club te realiseren in de binnenruimte van de driehoek Halvemaansteeg/Amstel/Reguliersbreestraat. Het is wel het laatste wat de buurt nodig heeft: nóg een grote club erbij. En dat terwijl de overlast en het geweld nu al niet te beheersen is. … Lees meer: Illegale sloop beloond?

Gemeenteraadverkiezing

Er is een bijzondere verkiezingskrant verkrijgbaar, en er zijn al heel veel debatten gepland. Om u er maar aan te herinneren dat er op 21 maart verkiezingen zijn voor de gemeenteraad, en dat die belangrijk zijn voor u en de stad.

… Lees meer: Gemeenteraadverkiezing

Groot Waterloo moet stiller

Ter inzage ligt tot 1 februari het: “Ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo” en ook het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder”. Het gaat vooral om het verhogen van geluidswaarden. d’Oude Stadt riep bewoners op om een zienswijze in te dienen (zie link onder). Zelf heeft het wijkcentrum ook een zienswijze ingediend. Ook als voorbeeld … Lees meer: Groot Waterloo moet stiller