Gepland

3 tot 4 oktober 24-uurs world comics day

Zaterdag 3 oktober 11.00 uur t/m zondag 4 oktober 10.59 uur “24 Hour Comics Day” een jaarlijks wereldwijd gebeuren voor striptekenaars en liefhebbers. Striptekenaars verzinnen en tekenen samen 24 pagina’s in 24 uur. Zin om mee te doen? Aanmelden vóór 1 oktober bij visiblevoice.nl@gmail.com Lees het complete bericht.

Verkiezingen voor de wijkraad

Op 5 oktober vinden de wijkraadsverkiezingen plaats. Kandidaten uit de 7 buurten van het wijkcentrum kunnen zich tot 1 oktober aanmelden. De wijkraad komt 3 à 4 keer jaar bijeen. Hoofdtaken van de wijkraad: de hoofdlijnen van het beleid, financiële controle (kascommissie) en toezicht op het DB (Dagelijks Bestuur. U kunt zich aanmelden via een … Lees meer: Verkiezingen voor de wijkraad

Binnenkrant

2 september. De nieuwe Binnenkrant is uit. Klik hier om hem digitaal te lezen.