Gepland

Overname werknemers wijkcentrum d’Oude Stadt

Helaas moeten wij afscheid nemen van onze medewerkers. IJsterk neemt de medewerkers per 1 september 2014 over. Dit vertrek is ons helaas opgelegd door de politiek. Het spijt ons zeer dat aan deze lange gezamenlijke periode een eind is gekomen. Dank je wel voor al jullie werk en de fijne samenwerking: Anke, Veronika, Gerbina en … Lees meer: Overname werknemers wijkcentrum d’Oude Stadt

Jaarplannen Amsterdam Centrum

Op dinsdag 19 augustus wordt er in de Algemene Bestuursvergadering het Jaarplan 2015 besproken en de buurtbegroting. Per gebied/per buurt zijn er prioriteiten opgesteld en die zijn onderverdeeld in thema’s.

Gebied 1011

Gebied 1012

Gebied Zuid

Gebied West

Gebied Oost

Aanbiedingsformulier

Buurtbegroting

 

Wanneer het jaarplan 2015 per gebied/buurt is vastgesteld kunt u dit … Lees meer: Jaarplannen Amsterdam Centrum

Werkzaamheden Foeliestraat en ventweg Valkenburgerstraat

Stadsdeel Centrum begint vanaf 18 augustus aan werkzaamheden aan de Foeliestraat en de ventweg Valkenburgerstraat. De werkzaamheden zullen bestaan uit vervanging van vuilwaterriolering en hemelwaterriolering en het vernieuwen van gasleidingen. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd en eind november afgerond zijn.

Lees hier het hele artikel en bij wie u terecht kunt voor vragen/meldingen/klachten.

… Lees meer: Werkzaamheden Foeliestraat en ventweg Valkenburgerstraat