Agenda

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl
Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……

Raadsadres Bestuurlijk Stelsel

De bewonersraad Nieuwmarkt-Groot Waterloo vergaderde 9 november in de Boomsspijker. Op de agenda stond het nieuwe Bestuurlijk Stelsel. De presentatie gaf aanleiding om een raadsadres te sturen. Lees meer Raadsadres Bestuurlijk Stelsel

Bijeenkomst Nieuw Bestuurlijk Stelsel

V.l.n.r.: Mascha ten Bruggencate (fractielid D66 gemeenteraad), Monique Ruimschotel (fractielid PvdA bestuurscommissie Centrum), Wolfgang Hövelmann (projectgroep Bestuurlijk Stelsel), Claudia Kleisterlee (projectgroep Bestuurlijk Stelsel) en Rutger Groot Wassink (fractievoorzitter GroenLinks gemeenteraad)

Update 15 november: Op maandag 28 augustus was de goed bezochte thema-avond over het Nieuwe bestuurlijk stelsel in d’Oude Stadt. Op 27 november organiseert buurtorganisatie 2018 nog een avond over het onderwerp in De Witte Boei. Inmiddels is ook de nota van beantwoording inspraakreacties gepubliceerd. Lees meer Bijeenkomst Nieuw Bestuurlijk Stelsel

Experimenteren met bewoners

In juni drongen bewoners van de Valkenburgerstraat bij wethouders Litjens en Choho aan op actie om hun straat gezonder en leefbaarder te maken. Er was al een heus team van ambtenaren op gezet, maar dat team liep volgens bewoners niet hard genoeg. Toch praten ambtenaren en bewoners nog steeds in een zogenaamde klankbordgroep. Laatst dinsdag 14 november over de stand van zaken en maatregelen in de nabije toekomst. Lees meer Experimenteren met bewoners