Agenda

Wijkcentrum d’ Oude Stadt

Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het Wijkcentrum d’ Oude Stadt is een actie-, informatiepunt en kenniscentrum van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren. Loop binnen voor informatie en advies over het woon- en leefklimaat, zoals bestemmingsplannen en allerlei vergunningen die de woonomgeving raken. Het wijkcentrum bestaat sinds 25 oktober 1957.
Mail voor nieuws: wijkcentrum@oudestadt.nl Onze ruimte staat ter beschikking voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven. Lees meer……
Raadsadres Bestuurlijk Stelsel Bijeenkomst Nieuw Bestuurlijk Stelsel Experimenteren met bewoners Gezonde lucht is een mensenrecht Onverrichter zake IDFA in d'Oude Stadt Inspraak Gebiedsplannen Geef voor wormenhotel Bantammerbrug Uitkomen met je Inkomen Goed nieuws

Raadsadres Bestuurlijk Stelsel

De bewonersraad Nieuwmarkt-Groot Waterloo vergaderde 9 november in de Boomsspijker. Op de agenda sto…

Bijeenkomst Nieuw Bestuurlijk Stelsel

Update 15 november: Op maandag 28 augustus was de goed bezochte thema-avond over het Nieuwe best…

Experimenteren met bewoners

In juni drongen bewoners van de Valkenburgerstraat bij wethouders Litjens en Choho aan op actie om h…

Gezonde lucht is een mensenrecht

De Nederlandse staat moet stoppen met het schenden van het mensenrecht op gezondheid. Dat eiste Mili…

Onverrichter zake

Om 9 uur stond dinsdag 14 november op de rol bij de rechtbank Amsterdam de vergunning van de uitzond…

IDFA in d'Oude Stadt

De organisatie van het International Documentary Film Festival Amsterdam zit de komende twee weken i…

Inspraak Gebiedsplannen

Twee concept gebiedsplannen van stadsdeel Centrum van 2018 zijn vrijgegeven voor inspraak. Ziens…

Geef voor wormenhotel Bantammerbrug

Duurzaamheid, dat kan toch alleen in de groene buitenwijken? Het kan ook in hartje Centrum! Bewoners…

Uitkomen met je Inkomen


Herfstmarkt in de Boomsspijker
Op zondag 26 november organiseren DOCK, Centram en de Regenboog gr…

Goed nieuws

Met datum 3 november 2017 heeft de rechter positief beslist op ons verzoek om te mogen blijven z…

SuperWebTricks Loading...